Поиск
Вы верите в эффективность люстрации судебной системы ?
Да, конечно.
Нет, ничего не измениться.
Мне все равно.

 
 
Примеры исковых заявлений
 
 
 
Заявления приведены в ознакомительном порядке. Использование в личных целях без редактирования юристом (адвокатом) не рекомендуеться.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заява про відведення (зразок)

Місцевий суд ________ району
Ф.І.О., .............
(процесуальне становище у справі)
З А Я В А     П Р О    В І Д В Е Д Е Н Н Я
У провадженні _____ районого суду знаходиться цивільна (кримінальна) справа за позовом (заявою, скаргою, звинуваченням)............................ (зазначити сторони, предмет спору або пр. ім. п/б. підсудного). В розгляді цієї справи в якості................... (зазначити: судді, прокурора, секретаря, експерта, перекладача) бере участь................... (пр. ім. п/б).
Вважаю, що............. (пр. ім. п/б) не може брати участь в розгляді справи і підлягає відведенню............. (зазначити, в чому особа, котрій заявляється відвід, особисто, прямо чи побіжно зацікавлена в певному рішенні або які є інші обставини, що викликають сумніви в її неупередженості).
У відповідності до ст. ст 18, 19 ЦПК України (ст. 56, 58, 60, 62 КПК України) заявляю відвід...............................................
Додаток:
1. Можливі докази.
Дата Підпис
 

 
Скарга на неправомірні дії посадових осіб чи органів(зразок) 
__________ місцевий суд міста N
Скаржник: ______________,
вул………………………………
Зацікавлена особа:……(П. І. Пб. та посада особи)
або орган (юридична адреса)
С К А Р Г А
на неправомірні дії посадової особи (органу)
Посадова особа…(чи орган) …(дата) вчинив наступні дії …,
чим порушив мої права, передбачені ст…Конституції України, ст… закону України(або Постановою Кабміну, Указом Президента України, рішенням органу місцевого чи регіонального самоврядування в межах його компетенції).
Виходячи з вищенаведеного, керуючись ст. 55 Конституції України, ст. ст. 248-1, 248-7 ЦПК України, прошу:
1/ визнати неправомірними дії посадової особи…(або органу);
2/ зобов’язати посадову особу(орган) виконати наступні дії…(чи ухвалити наступне рішення…).
Додаток:
1) копія скарги для відповідача;
2) документи, що підтверджують вчинення органом чи посадовою особою вищазгаданих неправомірних дій;
3) документ про сплату мита;
Дата Підпис
 
 
 
 
Про встановлення факту родинних відносин (зразок)
___ місцевий суд міста N
Заявник...(П. І. Пб, адреса)
Зацікавлена(і) особа(и)...(Назва, адреса)
ЗАЯВА
про встановлення факту родинних відносин
Я та …( П. І. Пб, адреса) є родичами (зазначити ступінь родинності). Одначе документи, що підтверджують нашу родинність, не збереглись(або збереглись, але в них є помилки ) через причину…
Зараз виникла необхідність встановити родинні відносини (зазначити причину: для оформления права на пенсію, у випадку втрати годувальника, задля отримання свідоцтва про спадщину тощо)
З метою поновлення актового запису про народження(свідоцтва про шлюб) я зверталась до органів ЗАГСу. Але мені було відмовлено в задоволенні прохання, позаяк …(зазначити підстави відмови).
Наші родинні відносини підтверджуються…(навести докази – документи, акти, листи, котрі містять в собі відомості про родинні відносини).
Виходячи з вищенаведеного, керуючись ст. 55 Конституції України, ст. 273 ЦПК України, прошу:
1) встановити, що я…(П. І. Пб. ) є донькою (жінкою, племіннецею тощо);
2) викликати в судове засідання свідків…( П. І. Пб, адреси).
Додаток :
1/ докази(документи, акти, будь-які листи, в яких є відомості про родинні стосунки);
2/ довідка органів ЗАГСу про неможливість відновлення свідоцтва про народження, про шлюб заявника або осіб, стосовно котрих подається;
3/ копії заяви(за кількістю зацікавлених осіб); 4/ квитанція держмита.
Дата Підпис
 
 
 

Про встановлення факту знаходження на утриманні (зразок)
Місцевий суд ____ району міста N
Заявник...(П. І. Пб, адреса)
Зацікавлена(і) особа(и)...(Назва, адреса)
ЗАЯВА
про встановлення факту знаходження на утриманні
Я,…(П. І. Пб.), “…”…19.. р. н. була непрацездатною через …(зазначити причини). Увесь цей час та до смерті …(П. І. Пб. померлого, дата смерті, родинні відносини із заявницею) я була на його утриманні, що підтверджується (навести докази).
Встановлення факту знаходження на утриманні потрібно мені для…(зазначити, через що виникла необхідність встановлення цього юридичного факту).
Виходячи з вищенаведеного, керуючись ст. 55 Конституції України, ст. 273 ЦПК України, прошу:
встановити факт мого знаходження на утриманні …( П. І. Пб. померлого) від…19..р. до…2009 р.
Додаток:
1/ документи, які підтверджують, що заявниця була непрацездатним членом сім’ї померлого та знаходилась на його утриманні;
2/ копії заяви(за кількістю зацікавлених осіб); 3/ квитанція держмита.
Дата Підпис
 

 
Про встановлення факту реєстрації народження (зразок)
_____   суд міста N
Заявник...(П. І. Пб, адреса)
Зацікавлена(і) особа(и)...(Назва, адреса)
ЗАЯВА
про встановлення факту реєстрації народження
Я народилась “…”… 19.. р. в …(точне місце народження). Запис про моє народження був зроблений органами ЗАГСу…
Через те, що…(зазначити обставини втрати документів, які підтверджують факт народження) документи про реєстрацію мого народження були втрачені, моє звернення до …(зазначити орган ЗАГСу) не принесло позитивного результату. Архіви не збереглись й відновити актовий запис про реєстрацію мого народження неможливо.
Встановлення факту реєстрації народження необхідно мені для…(зазначити ціль).
Виходячи з вищенаведеного, керуючись ст. 55 Конституції України, ст. 273 ЦПК України, прошу:
встановити факт реєстрації мого народження…19…року;
викликати свідків …(П. І. Пб, адреси).
Додаток:
1/ довідка ЗАГСу про те, що в органах ЗАГСу не збереглось відповідного запису, та відмова поновити такий запис;
2/ письмові докази правочинності заяви(документи, акти, будь-які листи з відомостями про реєстрацію народження тощо);
3/ квитанція держмита; 4/ копії заяви (за кількістю зацікавлених осіб).
Дата Підпис
 


Про встановлення факту визнання батьківства (зразок)
____   місцевий суд
Заявник...(П. І. Пб, адреса)
Зацікавлена(і) особа(и)...(Назва, адреса)
ЗАЯВА
про встановлення факту визнання батьківства
Від…19..р. я мешкала разом з …(П. І. Пб.) В…2002 р. він помер. А “…”…2002 р. я народила сина(доньку). Факт визнання батьківства…(П. І. Пб. померлого) відносно моєї дитини підтверджується…(навести докази спільного замешкання та ведення спільного господарства заявницею з можливим батьком до народження дитини, інші докази).
Встановлення факту батьківства мені потрібно для…(зазначити причину виникнення необхідності встановлення юридичного факту). Зацікавлені особи заперечень відносно заяви не мають(якщо мають – зазначити, в чому полягають їхні заперечення).
Виходячи з вищенаведеного, керуючись ст. 55 Конституції України, ст. 273 ЦПК України, ст. ст. 189, 190 КПШС України, прошу:
встановити факт визнання батьківства…( П. І. Пб. померлого, рік та місце народження) відносно мого(єї) сина(доньки)…( П. І. Пб. дитини, час та місце народження).
Додаток:
1) копія свідоцтва про народження дитини;
2) копія свідоцтва про смерть особи, визнання батьківства якої встановлюється;
3) письмові докази батьківства(якщо вони є); 4) квитанція держмита.
Дата Підпис
 
 
 
Про встановлення факту смерті (зразок)
____ місцевий суд
Заявник...(П. І. Пб, адреса)
Зацікавлена(і) особа(и)...(Назва, адреса)
ЗАЯВА
про встановлення факту смерти
Я від“…”…19.. р. перебувала в шлюбі з…(П. І. Пб.) Мій чоловік…2002 р. загинув за таких обставин …(зазначити обставини нещасного випадку або інші причини, що потягли за собою смерть особи, відносно якої встановлюється юридичний факт). Після семрті чоловіка залишились діти…(П. І. Пб. та роки народження дітей). Для отримання пенсії через втрату годувальника мені необхідно отримати свідоцтво про смерть чоловіка. Одначе, орагни ЗАГСу відмовили мені, посилаючись на відсутність висновку медичного закладу.
Виходячи з вищенаведеного, керуючись ст. 55 Конституції України, ст. 273 ЦПК України, прошу:
встановити факт смерти …(П. І. Пб.) “…”… 19..р. народження, місце народження - …, місце смерти - …, час смерти…2002 р.
Додаток:
1) висновок ЗАГСу про відмову в реєстрації смерти;
2) копия свидетельства о браке;
3) копії заяви(за числом зацікавлених осіб);
4) докази факту смерти; 5) квитанція держмита.
Дата Підпис
 
 
 
Про встановлення факту прийняття спадщини (зразок) 
_______ місцевий суд
Заявник...(П. І. Пб, адреса)
Зацікавлена(і) особа(и)...(Назва, адреса)
ЗАЯВА
про встановлення факту прийняття спадщини
“…”…2008 р. помер…(зазначити П. І. Пб. спадкодавця та його родинні відносини із заявником). Після його смерти відкрилась спадщина, яка складається з...( перелічити майно померлого). Це майно(якщо частина майна – зазначити, що саме) перейшло в моє володіння і я фактично прийняла спадщину. Це підтверджується…(зазначити докази). Однак, у визначений законом строк я не звернулась до нотаріуса за отриманням свідоцтва про право на спадщину. Зараз мені необхідно отримати свідоцтво про право на спадщину.
Державна нотаріальна контора видати мені свідоцтво відмовилась через те, що для цього необхідно встановити юридичний факт прийняття спадщини.
Виходячи з вищенаведеного, керуючись ст. 55 Конституції України, ст. 273 ЦПК України, прошу:
встановити факт прийняття мною спадщини, яка відкрилась після смерти …(П. І. Пб. спадкодавця).
Додаток:
1/ докази, що підтверджують факт відкриття спадщини(копія свідоцтва про смерть) та наявність майна в спадкодавця;
2/ докази, що підтверджують факт прийняття спадщини (довідки житлових органів, сільрад про місце замешкання спадкоємиці, квитанції про ремонт спадкоємицею будинку, сплату земельного податку тощо)
3/ довідка нотаріального органу про відмову видати свідоцтво про право на спадщину;
4/ копії заяви(за числом зацікавлених осіб); 5/ квитанція держмита.
Дата Підпис
 
 
 
 
Скарга на відмову вчинити нотаріальні дії (зразок)
_______ місцевий суд
Заявник...(П. І. Пб, адреса)
Зацікавлена(і) особа(и)...(Назва, адреса)
СКАРГА
на відмову вчинити нотаріальні дії
“…”…2008 р. я звернулась до нотаріальної контори(до приватного нотаріуса)…(П. І. Пб. нотаріуса) з проханням…(зазначити, які саме нотаріальні дії необхідно було вчинити). Одначе, мені було відмовлено з наступних причин…Відмову вчинити нотаріальні дії вважаю необгрунтованою…(навести Ваші аргументи).
Виходячи з вищенаведеного, керуючись ст. 55 Конституції України, ст. ст. 285 - 288 ЦПК України, ст. 50 закону “Про нотаріат”, прошу:
зобов’язати нотаріальну контору(приватного нотаріуса)…(П. І. Пб.) вчинити…(зазначити, які дії).
Додаток:
1) копії скарги за кількістю зацікавлених осіб;
2) документи, що підтверджують відмову від вчинення нотаріальних дій(якщо такі документи є);
1) обгрунтування Ваших доказів, наведених у скарзі; 4) квитанція держмита.
Дата Підпис
 
 
 
Заява про визнання цінного паперу недійсним (зразок)
Місцевий суд ________ району
Заявник...(П. І. Пб, адреса)
Зацікавлена(і) особа(и)...(Назва, адреса)
ЗАЯВА
про визнання цінного паперу недійсним
…………..(Зазначити: коли, на які цінності, яка установа видала заявнику документ на пред’явника). Втрачений документ має наступні характерні ознаки…(докладно опишіть ці ознаки). Втрата документу відбулась за таких обставин…….(зазначте обставини).
Виходячи з вищенаведеного, керуючись ст. 55 Конституції України, ст. ст. 276, 277 ЦПК України, прошу:
1) визнати…(зазначте назву втраченого документу та установу, яка видала документ) недійсним;
2) в порядку підготовки справи до розгляду винести ухвалу про заборону установі, що видала цінний папір, провадити видачу вкладу або облігацій за втраченим цінним папером, а також зробити публікацію про виклик держателя цього цінного паперу до суду;
3) викликати до суду свідків…( П. І. Пб, адреси)
Додаток:
1/ письмові докази; 2/ копія заяви; 3/ квитанція держмита.
Дата Підпис
 
 
 
Зразок заяви про стягнення заборгованості по зарплаті перед звільненим працівником (зразок)
_____ місцевий суд
Позивач.......... (повне ім’я та адреса)
Відповідач....... (назва та юр. адреса)
П О З О В Н А     З А Я В А
про стягнення заборгованості по зарплаті
За розпорядженням (наказом) керівника-директора, голови, президента тощо (чи за власним бажанням) я був.......... 2008 року звільнений з посади...........................................................
У відповідності до ст. ст. 47, 116 КЗПрП України, відповідач був зобов’язаний в день звільнення видати мені належним чином заповнену трудову книжку та виплати розрахункові кошти -......... грн.
Одначе, порушуючи ст. ст. 47, 116 КЗПрП України відповідач досі не сплатив мені розрахункової суми в розмір.... грн. Згідно зі ст. 117 КЗПрП України в разі невиплати з вини підприємства належних мені сум в день звільнення, підприємство повинно сплатити мені мій середній заробіток за час затримки по день фактичного розрахунку. Отже, окрім прямої заборгованості (... грн), відповідач повинен сплатити мені компенсацію за затримку (ст. 117 КЗПрП України) в розмір... грн.
А у відповідності до п. 2 Постанови КМ України “Про затвердження Положення про порядок компенсації працівникам частини заробітної плати у зв’язку з порушеням термінів її виплати” відповідач повинен виплатити мені компенсацію (індексацію) за кожен місяць затримки відповідно до індексу споживчих цін. А саме – за... місяців (від... до...) в розмірі..... грн.
Загалом відповідач повинен виплатити мені..... грн.
Виходячи з вищенаведеного, керуючись ст. 55 Конституції України, ст. ст. 47, 116, 117 КЗПрП України, п. 2 Постанови КМУ від 20.12.97 №1427 із змінами та доповненнями прошу суд:
1/ зобов’язати відповідача сплатити мені заборгованість, середній заробіток за час затримки розрахунку, компенсацію (індексацію) в загальному розмір... грн;
2/ в порядку ст. 143 ЦПК України зобов’язати відповідача надати довідку про рух коштів на рахунку відповідача від моменту мого звільнення до подачі позовної заяви (можна вимагати й інші документи, якщо особисто Вам відповідач їх ще не надав – довідки про заборгованість, про середню зарплатню).
Додаток:
1/ копія позовної заяви для відповідача;
2/ довідка про заборгованість відповідача переді мною;
3/ витяг з трудової книжки (або наказ про звільнення).
Дата Підпис
 
 
 
 
Зразок позовної заяви про поновлення на роботі (зразок)
___________ районий суд
Позивач..... (повне ім’я, адреса)
Відповідач..... (назва, юрадреса)
П О З О В Н А     З А Я В А
про поновлення на роботі та оплату часу вимушеного прогулу
Я працював........ (посада, виконувана робота) на..... (найменування підприємства, організації, установи) від..... (число, місяць, рік). Наказом (розпорядженням) №.... від..... 2003 я звільнений........ (підстави звільнення).
Власне звільнення я вважаю незаконним: ....... (зазначити обставини, на підставі яких позивач вважає звільнення неправомірним). Від......... 2003 я не працюю.
Виходячи з вищенаведеного, керуючись ст. 55 Конституції України, ст. ст. 235, 236 КЗПрП України, прошу суд:
1/ поновити мене на роботі....... (посада, виконувана робота) в..... (найменування підприємства, установи, організації);
2/ стягнути з............................... на мою користь мій середній заробіток за час вимушеного прогулу від..... 2008 по день поновлення на роботі.
Додаток:
1/ копія наказів про прийом на роботу та про звільнення;
2/ витяг з протоколу засідання профкому (про згоду на звільнення);
3/ довідка про розмір середньої зарплатні та копія позовної заяви для відповідача.
Дата Підпис
 
 

Зразок позовної заяви про розірвання шлюбу (зразок)
 ___________ районий суд
Позивач........... (повне ім’я, адреса)
Відповідач....... (повне ім’я, адреса)
П О З О В Н А     З А Я В А
про розірвання шлюбу
Я.......... (ім’я).......... (число, місяць, рік) уклав (ла) шлюб з відповідачем......... (ім’я) і жив (ла) з ним (нею) до....... (місяць, рік).
Від нашого шлюбу є (немає) діти (дітей)................... (ім’я, число, місяць, рік народження дитини (дітей). Спільне життя не склалось. Шлюбні відносини між нами припинені від..... (місяць, рік), спільне господарство не ведеться.
Подальше спільне життя є неможливим. Суперечки про поділ майна, яке є нашою спільною власністю, немає. Згода про утримання дитини (дітей) між нами досягнута.
Виходячи з вищенаведеного, керуючись ст. 55 Конституції України, ст. 40 КШС України, прошу:
Розірвати шлюб між мною та відповідачем.........., зареєстрований............. (дата) в........... (найменування органу реєстрації), актовий запис........ (номер).
Додаток:
1. Свідоцтво про укладення шлюбу.
2. Довідки про доходи позивача та відповідача.
3. Копія позовної заяви для відповідача.
4. Документ про сплату мита.
Дата Підпис
 
 
 
 
Зразок позовної заяви про розірвання шлюбу, поділ майна (зразок)
_____  районий суд
Позивач..............................
Відповідач..........................
П О З О В Н А     З А Я В А
про розірвання шлюбу та поділ майна
З відповідачем я уклав (ла) шлюб......... (дата). Від шлюбу ми маємо дитину (дітей). Спільне життя не склалось. Шлюбні стосунки припинені від... (місяць, рік). Спільне господарство не ведеться. Примирення між нами неможливе. З питань утримання та виховання дитини (дітей) спору немає (зазначити, з ким буде жити дитина чи хтось з дітей, сплачуюються кошти на утримання дитини добровільно ачи за рішенням суду). Згода про добровільний поділ майна, що є спільною власністю, між нами не досягнута. За час шлюбу нами спільно придбано наступне майно (в тому загалі й грошові суми)...................................., загальна вартість якого складає..... грн. (Зазначити найменування, вартість, час придбання кожного предмету та його місцезнаходження)
У відповідності зі ст. ст. 22, 40 КШС України, ст. 68 ЦПК України прошу:
1/ розірвати шлюб між мною та......................., зареєстрований........ (дата)в............ (назва органу реєстрації), актовий запис...... (номер);
2/ розділити майно, що є спільною власністю, виділивши мені............................... (назва речей, вартість); відповідачу виділити.............. (назва, вартість кожного предмету) на загальну суму...... грн;
3/ надати відтермінування для сплати мита (1 % вартості Вашої долі) до закінчення розгляду справи через мій важкий матеріальний стан.
Додаток:
1. Свідоцтво про укладення шлюбу.
2. Копія свідоцтва про народження дитини (дітей).
3. Документи про доходи позивача та відповідача, в тому загалі й ті, що свідчать про Ваш важкий матеріальний стан.
4. Копія позовної заяви для відповідача.
5. Опис спільно нажитого майна.
Дата Підпис
 
 
 
 
Зразок заяви про стягнення аліментів на дитину (зразок)
________ районий суд
..................... (повне ім’я заявника,
адреса)
........................ (повне ім’я особи,
зобов’язаної платити аліменти, місце
замешкання)
З А Я В А
про стягнення аліментів на дитину (дітей)
Я........... (дата) уклала шлюб з.................... (повне ім’я) і живу з ним спільно (Якщо шлюб розірвано, зазначити дату розірвання).
Від цього шлюбу у нас є дитина (діти). Дитина знаходиться на моєму утриманні. Чоловік жодної матеріальної допомоги на утримання дитини не надає.
Іншої дитини (дітей) чоловік не має. Утримань за виконавчими документами з нього не здійснюється.
У відповідності до ст. 80 КШС України, прошу:
стягнути з.................. (повне ім’я), 19... р. н, на мою користь аліменти на.......... (повне ім’я дитини, точна дата народження) в розмірі (25%, 33% або 50%) частини всіх різновидів заробітку щомісячно, починаючи від... (дата подання заяви) до повноліття дитини.
Додаток:
1. Копія свідоцтва про укладення шлюбу (свідоцтво про розірвання шлюбу, якщо шлюб розірвано).
2. Копія свідоцтва про народження дитини (чи дітей).
3. Довідка про знаходження дитини на утриманні заявниці.
4. Довідка з місця роботи особи про розмір зарплати та відсутність утримань за іншими виконавчими документами.
5. Копія заяви.
Дата Підпис
 
 
 
 
Зразок позовної заяви про відшкодування шкоди, завданої заливом квартири (зразок)
__________ районий суд
Позивач....... (повне ім’я, адреса)
Відповідач... (повне ім’я, адреса)
Третя особа... (власник житла,
якщо Ви є наймачем)
П О З О В Н А      З А Я В А
про відшкодування шкоди, завданої заливом квартири
Я є власником (чи наймачем) квартири (кімнати) за адресою....................... З вини відповідача, який мешкає поверхом вище, в кв. №.., ......... 2002 р. була залита моя квартира (зазначити характер заливу, причини). Вина відповідача доведена.... (зазначити, якими документами: актом обстеження комісії, постановою про припинення кримінальної справи органами дізнання тощо). В наслідок заливання квартири мені завдано матеріальну шкоду, яка складається з...... (перелічити речі, що стали непридатними, їхню вартість, а також приблизну вартість відновлювального ремонту квартири).
У відповідності до ст. 440 ЦК України прошу суд:
1/ стягнути з відповідача....... на мою користь відшкодування завданої мені заливом квартири матеріальної шкоди;
2/ призначити будівельно-технічну, товарну експертизи для встановлення вартості втрачених речей та відновлювального ремонту квартири;
3/ викликати свідків............... (повні імена та адреси).
Додаток:
1. Витяг з домової книги та копія особового рахунку.
2. План житлового приміщення.
3. Акт обстеження комісії.
4. Документ про сплату держмита.
5. Копії позовної заяви для відповідача та третьої особи (якщо вона є).
Дата Підпис