Поиск
Вы верите в эффективность люстрации судебной системы ?
Да, конечно.
Нет, ничего не измениться.
Мне все равно.

Таблиця строків позовної давності
 
 
Позовна давність - це термін, протягом якого особа може звернутися до суду з метою захисту свого права.
Для зручного, правильного та скорішого вирішення а також застосування відповідного строку позовної давності, для зручності пропонується дана таблиця (створена та складена за допомогою норм чинного законодавства та мережі Інтернет). Дані постійно перевіряються та оновлюються.
 
 
 

Підстава для застосування

строку позовної давності

Строк позовної давності

Стаття нормативного документа

Загальна позовна давність

3 роки1

Ст. 257 ЦКУ

За видами договорів

Договір дарування

Розірвання договору

1 рік

Ст. 728 ЦКУДоговір підряду на капітальне будівництво2

виявлення недоліків некапітальних конструкцій

1 рік з дня прийняття роботи замовником при виявленні недоліків за звичайного способу прийняття роботи

Абз. 2 ч. 3

ст. 322 ГКУ

2 роки з дня прийняття роботи замовником, коли недоліки не могли бути виявлені за звичайного способу прийняття роботи

виявлення недоліків капітальних конструкцій

3 роки з дня прийняття роботи замовником при виявленні недоліків за звичайного способу прийняття роботи

Абз. 3 ч. 3

ст. 322 ГКУ

10 років з дня прийняття роботи замовником, коли недоліки не могли бути виявлені за звичайного способу прийняття роботи

відшкодування збитків, завданих замовникові протиправними діями підрядника, які призвели до руйнувань чи аварій

30 років з дня прийняття роботи замовником

Абз. 4 ч. 3

ст. 322 ГКУ

Договір підряду на проведення проектних і дослідницьких робіт

відшкодування замовнику збитків, спричинених недоліками проекту

10 років з дня прийняття побудованого об’єкта

Ч. 5 ст. 324 ГКУ

відшкодування замовнику збитків, завданих протиправними діями підрядника, які призвели до руйнувань, аварій, обрушень

30 років з дня прийняття побудованого об’єкта

Договір поруки

припинення договору

після закінчення строку, встановленого в договорі поруки

Ч. 4 ст. 559 ЦКУ

6 місяців з дня настання строку виконання основного зобов’язання, якщо кредитор не пред’явить вимоги до поручителя

1 рік з дня укладення договору поруки, якщо кредитор не пред’явить позову до поручителя

Договір оренди (найму)

щодо вимог по відшкодуванню наймодавцю збитків у зв’язку з пошкодженням речі

1 рік з моменту повернення речі наймачем

Ст. 786 ЦКУ

щодо вимог по відшкодуванню наймачеві витрат на поліпшення речі

1 рік з моменту припинення договору найму

Договір побутового підряду

вимога про безоплатне усунення недоліків роботи, виконаної за договором

10 років з моменту прийняття роботи, якщо такі недоліки можуть становити небезпеку для життя або здоров’я замовника

Абз. 7 ч. 3 ст. 10 Закона Украины «О защите прав потребителей» от 12.05.91 г. № 1023-XII

2 роки з дня прийняття виконаної роботи у разі відсутності гарантійного чи іншого строку, встановленого законодавством або договором

Інші строки позовної давності

Стягнення неустойки (штрафу, пені)

1 рік

П. 1 ч. 2 ст. 258 ЦКУ

6 місяців з юридичних осіб суб'єктів господарювання

Ст. 232 ГКУ

Спростування недостовірної інформації, розміщеної у засобах масової інформації

1 рік з дня розміщення відомостей у засобах масової інформації або з дня, коли особа довідалася чи могла довідатися про ці відомості

П. 2 ч. 2 ст. 258 ЦКУ

Переведення на співвласника прав та обов’язків покупця у разі порушення переважного права купівлі частки у праві спільної часткової власності

1 рік

П. 3 ч. 2 ст. 258 ЦКУ, ч. 4 ст. 362 ЦКУ

Виявлення недоліків купленого товару

1 рік з дня виявлення недоліків у межах гарантійного строку

Ст. 681 ЦКУ

6 місяців з дня встановлення покупцем у належному порядку недоліків поставлених йому товарів

Ч. 8 ст. 269 ЦКУ

Перевезення вантажу, пошти

1 рік з моменту, що визначається відповідно до транспортних кодексів (статутів)

Ст. 925 ЦКУ

Оскарження дій виконавця заповіту

1 рік

Ст. 1293 ЦКУ

Визнання недійсним правочину, вчиненого під впливом насильства або обману

5 років

Ч. 3 ст. 258 ЦКУ

Вимоги про застосування наслідків недійсного правочину, якщо її недійсність встановлена законом

10 років

Ч. 4 ст. 258 ЦКУ

Строки позовної давності із Сімейних правовідносин

До вимог про поділ майна, заявленої після розірвання шлюбу

3 роки від дня, коли один із співвласників дізнався або міг дізнатися про порушення свого права власності

Ч. 2 ст. 72 СКУ

До вимоги про визнання батьківства

1 рік від дня, коли особа дізналася або могла дізнатися про своє батьківство

Ч.2 ст. 129 СКУ

До вимоги матері про внесення змін до актового запису про народження дитини

1 рік від дня реєстрації народження дитини

Ч. 3 ст. 138 СКУ

До вимоги про визнання материнства

1 рік від дня, коли особа дізналася або могла дізнатися, що є матір'ю дитини

Ч. 3 ст. 139 СКУ

Строки позовної давності із Трудових правовідносин

У справах про порушення прав працівника

3 місяці з дня, коли працівник дізнався 

або повинен був дізнатися про порушення свого права

Ч. 1 ст. 233 КЗпПУ

У справах про звільнення працівника

1 місяць з дня вручення копії наказу про 
звільнення або з дня видачі трудової книжки

Ч. 1 ст. 233 КЗпПУ

У справах щодо стягнення з працівника матеріальної шкоди, заподіяної підприємству, установі, організації

1 рік з дня виявленої заподіяної працівником шкоди

Ч. 3 ст. 233 КЗпПУ

Строки позовної давності із Адміністративних правовідносин

Давність виконання постанов про накладення адміністативних стягнень (штрафи ДАІ)

3 місяці з дня винисення

Ст. 303 КУпАП

Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи

6 місяців з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів.

Ч. 2 ст. 99 КАСУ

У справах щодо прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби

1 місяць

Ч. 3 ст. 99 КАСУ

Якщо законом передбачена можливість досудового порядку  вирішення спору і позивач скористався цим порядком

1 місяць з дня, коли позивач дізнався про рішення суб'єкта владних повноважень за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб'єкта владних повноважень.

Ч. 4 ст. 99 КАСУ

Для звернення до адміністративного суду щодо оскарження  рішення суб'єкта владних повноважень, на підставі якого ним може бути заявлено вимогу про стягнення грошових коштів

1 місяць

 

Ч. 5 ст. 99 КАСУ

За вимоги про відшкодування ядерної шкоди (справи інвалідів Чорнобиля)

30 років3 з моменту виникнення ядерного інциденту

Стаття VІ Віденської конвенції про цивільну відповідальність за ядерну шкоду, до якої приєдналася Україна 12.07.1996 р.


 
1 Відповідно до ст. 259 ЦКУ позовна давність, встановлена законом, може бути збільшена за домовленістю сторін.
2 Відлік строку позовної давності починається з дня приймання роботи замовником (акт приймання-передачі виконаних робіт).
Майже ніколи не береться до уваги.