Поиск
Вы верите в эффективность люстрации судебной системы ?
Да, конечно.
Нет, ничего не измениться.
Мне все равно.

 
Тернопольская область
 
Областной центр - город Тернополь
 
 
 
 
Історія регіону
 
    Тернопільська область, разом із Львівською та Івано-Франківською, є частиною історичної території - Галичини. Цей західноукраїнський регіон внаслідок політичних подій в історії України, що призводили до поділу українських земель, починаючи з XIV століття підпадав під владу Польщі, Литви (1349-1772), Австрії (1772-1918), Росії (1809-1815), Польщі (1918-1939), Радянської імперії (1939-1991).
    Однак складність історичних обставин не асимілювала, а швидше актуалізувала духовний потенціал регіону, вирізнивши його збереженням мовно-культурної традиції, релігійності, національної тотожності.
    Тернопільщина - древній край поселень праслов'ян. Сліди існування людини на її території сягають доби раннього палеоліту (понад 100000 років тому). Східні слов'яни, які заселяли сучасну територію України, в IV столітті н. е. утворили велике об'єднання племен, відоме під назвою антів. Поширена етногенетична концепція пояснює походження українців від антів.
    З початком проведення індустріалізації європейських країн у другій половині XIX століття на території сучасної Тернопільської області працювало 8 парових і 680 невеликих водяних млинів, 170 спиртових і пивоварних заводів, кількість яких у 1910 році зросла до 390. Діяло кілька боєнь і підприємств з обробки шкір, виробництво мила і тютюну, цегли, черепиці, возів, коліс. Із 623 підприємств, що працювали на потреби населення, 250 були дрібними, до 5 працівників. Важливе значення для господарського розвитку краю мало будівництво залізничних доріг на Тернопільщині в близько XIX століття. У 1939 році на Тернопільщині було близько 1700 підприємств, на яких працювало біля 8800 робітників.
    Переживши руйнування часів Другої світової війни, Тернопільщина за післявоєнні роки розвинула свій агропромисловий потенціал. Виникли нові галузі промисловості: машинобудування, хімічна, приладобудівна, будівельних матеріалів та інші. Місто Тернопіль, піднявшись із руїн, стало одним з індустріальних і культурних центрів України.
 
Адміністративно- територіальий розподіл
 
    В адміністративно-територіальному відношенні Тернопільська область поділяється на 17 адміністративних районів. В області нараховується 16 міст, 19 селищ міського типу і 1013 сіл.
    Адміністративним центром області є місто Тернопіль з населенням близько 230000 жителів.
 
Влада
 
    Органами державної виконавчої влади в Тернопільській області та в районах є відповідно обласні та районні державні адміністрації, які очолюють голови цих адміністрацій, призначення на посади яких здійснює Президент України. Державна адміністрація захищає права і законні інтереси громадян, забезпечує комплексний соціально-економічний розвиток території та реалізацію державної політики у визначених законодавством сферах управління.
    Територіальною основою місцевого самоврядування є село, селище, місто. Органами місцевого самоврядування є сільські, селищні, міські ради, що обираються громадянами, які проживають на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.
 
Кордони
 
    Тернопільська область займає західну частину Подільського плато, межуючи на півночі з Рівненською, на півдні з Чернівецькою, на південному заході з Івано-Франківською, на заході з Львівською областями України. Тернопільщина знаходиться біля українського кордону з Польщею, Словаччиною, Угорщиною і Румунією.   
    За своїм виглядом область нагадує трикутник, вона простягається з півночі на південь на 195 км, а із заходу на схід - на 129 км.
 
Населення
 
    Загальна чисельність населення регіону складає 1164 тис. чоловік, щільність - 84 чоловіки на 1 кв. км. В регіоні розташовано 16 міст, 19 селищ міського типу, 1017 сільських населених пунктів.
    Найбільші міста - Тернопіль, Чортків.
 
Економічний потенціал
 
Промисловість
 
У структурі промислового виробництва Тернопільщини найбільшу питому вагу мають харчова промисловість, машинобудування, легка промисловість. У структурі виробництва товарів народного споживання частка продовольчих товарів складає 71%. Загалом у регіоні на самостійному балансі перебувають 270 промислових підприємств, функціонує також 347 малих промислових підприємств.
 
Сільське господарство
 
У 1999 році валовий збір зерна у регіоні становив близько 659,5 тис. т, цукрових буряків - 1367,2 тис. т, насіння соняшника - 1,0 тис. т, картоплі - 634,6 тис. т. Було вироблено 78,8 тис. т м'яса, 505,8 тис. т молока і 244,5 млн. штук яєць. На початок 1999 року в області працювали 686 фермерських господарств.
 
Культура і традиції
 
    Культура в Тернопільській області представлена мережею бібліотек, клубів, будинків культури, музеїв, театрів. В області функціонують 1927 закладів культури і мистецтва, з них 927 закладів культури клубного типу і 927 бібліотек, 52 школи естетичного виховання, 4 державні музеї, два театри, обласна філармонія, 2 вищі навчальні заклади І-ІІІ ступенів акредитації, обласний методичний центр народної творчості та обласний комунальний навчально-методичний центр.
    Одним із важливих напрямків діяльності закладів культури є аматорське мистецтво. На Тернопільщині більше 3900 різних об’єднань, в тому числі і аматорських колективів, в яких беруть участь майже 50 тис. чоловік. 251 колектив носить звання "народний" і "зразковий". Галузь культури протягом останніх років зберегла весь потенціал. Свідченням цього є високий мистецький рівень різноманітних заходів з нагоди державних свят, конкурсів, фестивалів, концертів, художніх виставок.
    На території області - 3850 пам'яток історії та культури.
 
Природа та екологія
 
    Ландшафт - більшість території регіону розташована на Подільському плато. Водні ресурси: головні річки - Дністер з мережею приток, на півночі - річки басейну Прип'яті. Ґрунт - переважно різних типів чорнозем. Клімат: помірно-континентальний. Кількість опадів становить 550-600 мм. Корисні копалини: значні запаси будівельної мінеральної сировини (вапняки, крейда, мергель, гіпс, кварцові піски, пісковики, цегельно-черепичні глини, суглинки, гравійно-галечникові матеріали). Є також запаси торфу та невеликі поклади бурого вугілля. Окрім того, регіон має значні запаси мінеральних вод.
    На Тернопільщині понад 400 територій та об'єктів природно-заповідного фонду, в тому числі заповідник Медобори, 89 заказників, серед яких 15 державного значення, 308 пам'яток природи, у тому числі 12 державного значення, 18 парків - пам'яток садово-паркового мистецтва, з них 4 державного значення.
 
 
Контактна інформація
 
Адреса: 
  
Тернопільська обласна державна адміністрація
46021, м. Тернопіль, вул. Грушевського, 8
 
Контактні телефони: 
  
тел.: (0352) 52-07-88