Поиск
Вы верите в эффективность люстрации судебной системы ?
Да, конечно.
Нет, ничего не измениться.
Мне все равно.

 
Одесская область
 
Областной центр - город Одесса
 
 
 
 
Історія регіону
 
    Систематичне заселення та господарське освоєння території, на якій розташована Одеська область, почалось на початку XIX ст.. до середини 30-х років переселенський рух був в основному землеробського характеру, однак швидке зростання міст та зменшення вільних резервів державних земель посилили роль неземлеробського міграційного руху міст.
    Надзвичайно важливим чинником, що сприяв господарському освоєнню та заселенню краю, було будівництво залізниць. Це значно покращило транспотрно-георгафічне положення Одеси і разом з наявністю різних видів сільськогосподарської сировини мало вирішальний вплив на швидкий розвиток обробної промисловості міста.
    Одеська область була утворена Постановою IV позачергової сесії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету XII скликання від 9 лютого 1923 р. 27 лютого 1932 року було утворено Одеську область у складі Української РСР. В ё956 році до її складу увійшла територія колишньої Ізмаїльскої області.
 
Адміністративно- територіальий розподіл
 
    На півночі межує з Вінницькою та Кіровоградською, на сході - з Миколаївською областями, на заході - з Молдовою, на південному заході - частина державного кордону України з Румунією. Площа 33,3 тисяч км кв. (5,5 % території України). Центр - місто Одеса. В області - 26 районів, 17 міст, у тому числі 5 обласного підпорядкування (Одеса, Білгород-Дністровський, Ізмаїл, Іллічевськ, Котовськ), 33 селища міського типу та 1140 сільських населених пунктів.
 
Влада
 
    До владних структур Одеської області належать: обласна державна адміністрація, районні державні адміністрації, обласна рада, міські ради, сільські і селищні ради.
    Також, відповідно до Закону України про місцеві державні адміністрації, склад місцевих державних адміністрацій формують голови місцевих державних адміністрацій.
    У межах бюджетних асигнувань, виділених на утримання відповідних місцевих державних адміністрацій, їх голови визначають структуру місцевих державних адміністрацій.
    Переліки управлінь, відділів та інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій, а також типові положення про них затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
Кордони
 
    По території області проходять державні кордони України з Румунією і Молдовою. На півдні Одеська область своєю окраїною виходить до Чорного моря. Довжина морських і лиманних узбереж від гирла ріки Дунай до Тилигульского лиману досягає 300 км.
    Одеська область є частиною морського фасаду України. Вона розташована на перетинанні найважливіших міжнародних водних шляхів: Дунайський водний шлях після завершення будівництва в 1992 році каналу Дунай-Майн-Рейн є найкоротшим виходом із країн Європи в Чорне море, далі - у Закавказзя, Середню Азію, на Близький Схід; ріка Дністер зв'язує регіон з Молдовою, а Дніпро - з Центральною Україною і Бєларуссю, а після завершення реконструкції Дніпровсько-Бугзького і Дніровско-Неманського каналів - з Польщею і країнами Балтії. Волго-Донська система зв'язує Азово-Чорноморський басейн із Росією (аж до Санкт-Петербурга і Мурманська), Казахстаном, Туркменістаном, Азербайджаном, Іраном, забезпечуючи виходи до Каспійського, Балтійського і Білого морів.
 
Населення
 
    Чисельність наявного населення області на 1 сiчня 2001р. становила 2491,6 тис. осiб. За 2000р.населення зменшилося на 18,8 тис. осiб. За 2000р. в області зареєстровано 20 тис. народжених i 37,9 тис. померлих. Загальні коефіцієнти народжуваності i смертності становили відповідно 8 осiб i 15,2 особи на 1000 жителів. У порівнянні з 1999р. відбулось збільшення кількості народжених на 1,3%, а смертність зросла на 6,3 відсотка. Головною причиною зменшення населення області є природне його скорочення, яке складає за 2000р. - 17,9 тис. осiб, проти - 16 тис. осiб у 1999р. Помітне зростання природного скорочення (порівняно з 1999р. на 11,9%) обумовлено збільшенням смертності. Коефіцієнт життєвості населення (кількість народжених на 100 померлих) становить 52,9 проти 55,5 у 1999р.
 
Економічний потенціал
 
Промисловість
 
У структурі промислового виробництва регіону найбільшу питому вагу мають харчова, а також хімічна та нафтохімічна промисловість, чільне місце належить машинобудівному комплексу. Особливий розвиток здобула верстатобудівна галузь. Вона представлена підприємствами по виробництву металорізальних верстатів, ковальсько-пресового устаткування. У структурі виробництва товарів народного споживання частка продовольчих товарів складає 48%. Загалом у регіоні на самостійному балансі перебувають 482 промислових підприємства, окрім того, функціонує 713 малих промислових підприємств.
 
Сільське господарство
 
У 1999 році валовий збір зерна у регіоні склав близько 2162,8 тис. т, цукрових буряків - 277,0 тис. т, насіння соняшника - 294,0 тис. т, картоплі - 205,9 тис. т. Було також вироблено 133,7 тис. т м'яса, 546,3 тис. т молока і 656,6 млн. штук яєць. На початок 1999 року в області працювало 4571 фермерське господарство.
 
Культура і традиції
 
    Культурним центром Одещини є Одеса. Це місто має значну кількість культурних пам'яток, та пам’ятників видатним діячам культури та мистецтва які переносять нас у минуле. В Одесі є дивовижний за своєю красою театр опери та балету, нескінченно довгий, та всіяний старими будиночками Французький бульвар. Також Одеса є "столицею гумору", а її мешканці вважають себе одеситами за національністю. Щороку навесні тут проходить гумористичний фестиваль "Юморина".
 
Природа та екологія
 
    Поряд з дуже вигідним транспортно-географічним розташуванням, Одещина має сприятливі умови, що в цілому формують високий природно-ресурсний потенціал регіону.
    Головне природне багатство області - її земельні ресурси, що представлені переважно чорноземними ґрунтами з високою природною родючістю. У сполученні з теплим степовим кліматом вони формують високий агропромисловий (сільськогосподарський) потенціал регіону.
    В області понад 2,5 млн. га сільськогосподарських угідь, у тому числі більш 2 млн. га ріллі, більше 80 тис. га виноградників і садів.
    Клімат краю, особливо в південній частині області, посушливий. Тому тут майже 10% оброблюваних земель зрошуються.
    Тепле море, лікувальні грязі, мінеральні води, морські пляжі створюють винятково високий рекреаційний потенціал Одещини. У пониззі великих річок (Дунай, Дністер) і лиманів, на морських узбережжях і в шельфовій зоні розташовані високо цінні й унікальні природні комплекси, водно-болотні угіддя, екосистеми, що формують високий біосферний потенціал регіону, який має національне і міжнародне, глобальне значення.
 
 
Контактна інформація
 
Адреса: 
  
Одеська обласна державна адміністрація
65032, м. Одеса, пр-т Шевченка, 4
 
Контактні телефони: 
  
(0482)28 03 00
 
E-mail:   iac@odessa.gov.ua