Поиск
Вы верите в эффективность люстрации судебной системы ?
Да, конечно.
Нет, ничего не измениться.
Мне все равно.

П О С Т А Н О В А № 6
Пленуму Верховного Суду України

від 12 червня 2009 року

Про деякі питання, що виникають у судовій практиці при прийнятті
до провадження адміністративних судів та розгляді ними адміністративних позовів до судів і суддів

 

З метою забезпечення однакового і правильного застосування законодавства при прийнятті до провадження адміністративних судів та розгляді ними адміністративних позовів до судів і суддів Пленум Верховного Суду України постановляє дати судам таке роз’яснення:

У розумінні положень частини першої статті 2, пунктів 1, 7 і 9 статті 3, статті 17, частини третьої статті 50 Кодексу адміністративного судочинства України суди та судді при розгляді ними цивільних, господарських, кримінальних, адміністративних справ та справ про адміністративні правопорушення не є суб’єктами владних повноважень, які здійснюють владні управлінські функції, і не можуть бути відповідачами у справах про оскарження їх рішень, дій чи бездіяльності, вчинених у зв’язку з розглядом судових справ.
 
Голова
Верховного Суду України         В.В. Онопенко

Секретар Пленуму
Верховного Суду України         Ю.Л. Сенін