Поиск
Вы верите в эффективность люстрации судебной системы ?
Да, конечно.
Нет, ничего не измениться.
Мне все равно.

Кримінальне право України Навч. посіб
 
Кримінальне право України: Навч. посіб. - С. Г. Волкотруб, О М. Омельчук, В. М. Ярін та ін. За ред О. М. Омельчука. — К.: Наукова думка; Прецедент, 2004. — 297с
У навчальному посібнику системно та у відповідності до чинного Кримінального кодексу України викладено питання Загальної частини кримінального права, та основні положення його Особливої частини. Для студентів, аспірантів та викладачів юридичних навчальних закладів та юридичних факультетів навчальних закладів неюридичного профілю.
Кримінальна відповідальність є одним із видів юридичної відповідальності й полягає у правовому обов'язку особи, яка вчинила злочин, зазнавати державного осуду у вигляді позбавлень і обмежень особистого, майнового або іншого характеру (покарання), котрі покладаються на винного спеціально уповноваженими органами держави.
Підставою кримінальної відповідальності є вчинення особою суспільно небезпечного діяння, яке містить склад злочину, передбаченого КК України. Склад злочину — це сукупність закріплених у кримінальному законі об'єктивних та суб'єктивних ознак, за наявності яких вчинене суспільно небезпечне діяння визнається злочином. Будь-який склад злочину містить обов'язкові елементи:
 • об'єкт (те, на що посягає злочин і чому він заподіює або
  створює загрозу заподіяння певної шкоди);
   
 • об'єктивна сторона (зовнішня сторона (форма) поведінки
  людини, котра проявляється у вчиненні злочинного діяння
  (дії чи бездіяльності), що заподіює чи створює небезпеку
  заподіяння шкоди об'єкту злочину);
   
 • суб'єкт (особа, яка вчиняє злочин);
 • суб'єктивна сторона (психічне ставлення особи до вчинюваного нею діяння, тобто ті психічні процеси, які характеризують свідомість і волю особи в момент вчинення злочину).
Отже, склад злочину є єдиною і достатньою підставою кримінальної відповідальності. Тобто з того моменту, коли особа вчинила злочин, між нею та державою виникають певні юридичні відносини, а саме кримінально-правові відносини. Суб'єктами даних правовідносин є, з одного боку особа, яка вчинила злочин, а з іншого — держава в особі органів дізнання, слідства, прокуратури і суду. Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду (у цьому полягає принцип презумпції невинуватості).
Таким чином, кримінальна відповідальність виникає з моменту набрання обвинувальним вироком суду законної сили і закінчується, за загальним правилом, моментом припинення відбування покарання.
Ніхто не може бути притягнений до кримінальної відповідальності за той самий злочин більше одного разу. Це стосується і тих випадків, коли за той самий злочин особу було раніше притягнуто до кримінальної відповідальності в іншій країні.