Поиск
Вы верите в эффективность люстрации судебной системы ?
Да, конечно.
Нет, ничего не измениться.
Мне все равно.

Податкова система України
   
 
    У книзі дається загальна характеристика податкової системи в Україні, розглядаються умови, які сприяють вчиненню правопорушень у сфері оподаткування, найбільш характерні способи ухилення від сплати податків, інших обов'язкових платежів, методи виявлення таких правопорушень та їх викриття, кваліфікація діянь правопорушників. Видання розраховане на працівників податкових адміністрацій, правоохоронних та інших контролюючих органів, юристів, економістів, бухгалтерів, викладачів і студентів юридичних та економічних навчальних закладів.
    Українська податкова система формується в складний для країни період переходу від адміністративно-командної економіки до економіки ринкового типу, супроводжуючись кризовими явищами практично в усіх сферах суспільного життя. За таких умов широкого поширення набувають порушення податкового законодавства.
    Низький рівень правосвідомості "нових" підприємців у поєднанні з надто високими податковими ставками криміналізували виробництво, торгівлю та інші сфери господарської діяльності. Щоб уникнути оподаткування, деякі підприємці вишукують прогалини в чинних законодавчих актах, замість безготівкових розрахунків впроваджують готівкові, відкривають по декілька гривневих і валютних рахунків, вдаються до інших хитрощів.
    Сьогодні керівники багатьох комерційних структур знають особливості, за якими підприємства звільняються від податків. Тому в їхніх статутах часто зазначаються такі види діяльності, як виробництво і переробка сільськогосподарської продукції, ремонтно-будівельні роботи, роботи з благоустрою та ін. Фактично ж вони займаються торговельно-закупівельною та посередницькою діяльністю, ухиляючись від сплати податків.
    Більш того, в статутах багатьох зареєстрованих малих підприємств, фірм відсутні дані про їх місцезнаходження, не передбачається відповідальність засновників та інших осіб по заборгованості. Використовуючи ці обставини, керівники таких підприємств займаються господарською діяльністю, щоб не сплачувати податки, просто зникають.
    У той же час дія великої кількості законодавчих актів, що регулюють відносини в сфері оподаткування, часті їх зміни, неоднозначність тлумачення їх норм створюють значні перешкоди в практичній діяльності "як для суб'єктів оподаткування, так і для органів контролю. До того ж недостатній рівень підготовленості значної частини працівників державних податкових адміністрацій та органів внутрішніх справ не дає можливості вести активну боротьбу із зловживаннями у сфері оподаткування.
    Характерно, що при опитуванні 135 працівників служб боротьби з кримінальним приховуванням прибутків від оподаткування і економічною злочинністю, на питання: "Які найбільш суттєві труднощі Ви визначаєте в процесі збору доказів та вирішенні питання про порушення кримінальних справ?" — 69,6% відповіли — недосконалість чинного законодавства, 54,8% — відсутність методичних посібників щодо методів викриття злочинів у сфері оподаткування, 64,4% — відсутність достатнього досвіду у працівників податкових адміністрацій по збору доказів про порушення законодавства, 38,4% — низький рівень орієнтування контролюючих органів у документообігу суб'єктів оподаткування. В сукупності перелічені та інші обставини можуть розглядатися як умови, що сприяють поширенню правопорушень у сфері оподаткування.
    Актуальність розробки даної проблеми випливає з необхідності вироблення комплексу правових, організаційно-управлінських та інших заходів, срямованих на виявлення і попередження правопорушень у сфері оподаткування, які повинні проводитися тільки в рамках чинного законодавства і ні в якому випадку не обмежувати або порушувати права і законні інтереси платників податків.
    Як відомо, одним із центральних питань при розгляді будь-якої кримінальної справи є встановлення того, який конкретно злочин учинено і хто в цьому винний. Однак провинність особи в учиненні конкретного злочину має бути доказана, а вибрана кримінально-правова норма, яка передбачає відповідальність за нього, — відповідати встановленим по справі фактичним обставинам .
    Наукову проблему, яка потребує вирішення, автор вбачає у співвідношенні реальних можливостей контролюючих органів щодо здійснення заходів з боротьби з приховуванням доходів від оподаткування з комплексом вимог, які пред'являються їм органами влади та управління; в приведенні зазначеної діяльності у відповідність до змісту чинних нормативних актів; у визначенні пріоритетних напрямів діяльності та основних чинників, що впливають на рівень готовності цих органів до боротьби з порушеннями у сфері оподаткування.