Поиск
Вы верите в эффективность люстрации судебной системы ?
Да, конечно.
Нет, ничего не измениться.
Мне все равно.

Завальний В.М. Торгове право. Курс лекцій
 
Завальний В.М. Торгове право. Курс лекцій.- Суми, 2002 р.
Курс лекцій спрямований на надання студентам допомоги по вивченню навчального курсу з „Торгового права” та розрахований на студентів спеціальності „Правознавство” денної та заочної форми навчання.
В умовах соціалістичної системи господарювання, враховуючи дефіцит в країні більшості видів товарів, торгівля в основному виконувала розподільчу функцію. Перехід України від планової економічної системи до ринкової, зміна форм власності, розпад єдиної банківської системи та інше сприяло розвитку господарських відносин між суб'єктами господарювання, що стало поштовхом для розвитку господарського та комерційного законодавства. Регулювання економічних відносин в межах тільки цивільного права стало обтяжливим, тому на базі цієї галузі права виникли нові: господарське, інвестиційне, торгове та інші галузі права.
В даний період "Торгове право" перебуває на етапі докорінних змін та реформування. Змінюється його предмет, сфера дії, галузевий режим правового регулювання, з'являються нові інститути та під інститути. Вкрай потребує оновлення та систематизації законодавча база. Відчувається нестача спеціалістів у даній галузі права.
Введення в навчальний план підготовки студентів з спеціальності "Правознавство" дисципліни "Торгове право" повинно сприяти покращенню цієї роботи. На жаль, на сьогодні бракує навчальної та методичної літератури, яка б допомогла ефективному вивченню даної дисципліни та самостійної підготовки студентів.
Курс лекцій розроблений на основі навчальної програми з дисципліни "Торгове право" підготовки фахівців з спеціальності „Правознавство”, яка затверджена Сумським національним аграрним університетом серпня 2002 року.
Розрахований на студентів денної та заочної форми навчання з спеціальності „Правознавство”.