Поиск
Вы верите в эффективность люстрации судебной системы ?
Да, конечно.
Нет, ничего не измениться.
Мне все равно.

Господарське право: Навчальний посібник
 
Господарське право: Навчальний посібник / Жук Л. А., Жук І. Л., Неживець О. М. — К.: Кондор, 2003. — 400 с.
    У навчальному посібнику розглядаються організаційно-економічні і правові основи господарської діяльності підприємств, господарських товариств і об'єднань. Послідовно аналізується господарське законодавство, норми якого регулюються Господарським кодексом України. Прийняття нового Господарського кодексу України потребує нового підходу до правового регулювання господарської діяльності, вивчення господарського права та господарського законодавства.
    Господарське право як наука повинне формуватися на нових економічних і правових нормах, що регулюють господарську діяльність сучасного ринкового господарства, і потребує правового регулювання підприємництва, бізнесу, фінансово-кредитної політики, оподаткування, біржової та зовнішньоекономічної діяльності, фінансового контролю, обмеження монополізму, виникнення договірних, господарських зобов'язань та відповідальності за їх невиконання.
    Саме це зумовлює необхідність підготовки навчальних посібників, у яких повинні розглядатися питання регулювання господарської діяльності різних форм власності згідно з прийнятим Господарським кодексом України, законами України, постановами, декретами Кабінету Міністрів і указами Президента України.
    У навчальному посібнику наводиться аналіз нормативно-правових актів, на яких заснована господарська діяльність; на основі узагальнення системи економічних і правових норм, охарактеризовано основні процеси, що відбуваються у народному господарстві в умовах формування ринкової економіки України. Водночас значна увага надається основній термінології, економічним поняттям і категоріям господарського права та господарського законодавства.
    Відповідно до Господарського кодексу України в навчальному посібнику розглядаються питання регулювання підприємницької діяльності, роздержавлення та приватизації, правовий статус підприємств та їх об'єднань, господарських товариств, відносин власності та господарських зобов'язань, оподаткування, банкрутства та майнових основ господарювання.
    Перехід економіки України до ринкових відносин значно залежить від правового забезпечення ринкових реформ, створення необхідних умов для функціонування суб'єктів господарської діяльності, суворого дотримання ними вимог чинного законодавства. Правове регулювання господарських відносин на сьогодні стосується найактуальніших питань соціально-економічного та політичного життя країни.
    Господарське право — це сукупність правових норм, які регулюють суспільні відносини у сфері управління економікою, виробництвом та реалізацією продукції, виконання робіт і наданні послуг з метою отримання прибутків.
    Господарське право є комплексною галуззю права, що базується на нормах цивільного права щодо правоздатності фізичних і юридичних осіб, цивільно-правових угод і конкретизує їх, а також містить в собі норми адміністративного, фінансового, трудового права, які регулюють господарську діяльність, господарське право і найближче до нього за змістом цивільне право співвідносяться як загальне та спеціальне.
    Цивільне право обумовлює загальні основи регулювання майнових і особистих немайнових відносин, а господарське право конкретизує цивільно-правові норми щодо конкретних сфер і видів господарської діяльності.