Поиск
Вы верите в эффективность люстрации судебной системы ?
Да, конечно.
Нет, ничего не измениться.
Мне все равно.

Зобов'язальне право: теорія і практика.
 
Зобов'язальне право: теорія і практика. Навчальний посібник для студентів юридичних вузів і факультетів ун-тів / О. В. Дзера, Н. С. Кузнєцова, В. В. Луць та інші; 2002 року.
Аналізуються основні правові інститути зобов’язального права. Розглядаються загальні положення про зобов'язання і договори. Розкриваються положення про цивільно-правові договори та їх види (купівля-продаж, постачання, майновий найом, користування житлом, підряд тощо).
Істотні зміни в історичному розвитку країни та радикальні економічні, політичні та соціальні перетворення відбуваються у сфері відносин власності, суспільного виробництва, обігу капіталу. Реалізації цих завдань сприяє інститут зобов'язального права. Його правові норми регулюють майнові відносини, що виникають у разі відчуження майна, надання послуг, виконання робіт, заподіяння шкоди або безпідставного придбання майна.
З огляду на це книга "Зобов'язальне право:
теорія і практика" є насамперед посібник з особливої частини цивільного права, але питання у ньому висвітлюються значно ширше ніж цього потребують такі видання.
Актуальність теми пояснюється ще й тим, що у книзі разом з усталеними поняттями про зобов'язальні правовідносини, виконання зобов'язань, способи забезпечення їх виконання розглядаються й такі, раніше нетрадиційні види зобов'язань, як: зобов'язання, пов'язані з захистом прав споживачів; договори купівлі-продажу об'єктів приватизації; договори купівлі-продажу на біржах та особливості їх правового регулювання; договори постачання енергетичними та іншими ресурсами та ін.
В окремих розділах розглянуто позадоговірні зобов'язання, питання цивільно-правового регулювання відносин, пов'язаних з творчою діяльністю. Крім того, в посіб¬нику аналізується судово-арбітражна практика, що допоможе застосуванню правових норм у практичній діяльності.
У підготовці книги "Зобов'язальне право: теорія і практика" взяли участь відомі не тільки в Україні, але й за її межами висококваліфіковані вчені, які мають багатий науковий, науково-педагогічний та правотворчий досвід.
Книга розрахована на широку наукову громадськість, викладачів, аспірантів і студентів юридичних навчальних закладів, господарських керівників, посадових і службових осіб державних установ та організацій.