Поиск
Вы верите в эффективность люстрации судебной системы ?
Да, конечно.
Нет, ничего не измениться.
Мне все равно.

Административный процесс и административная ответственность в Украине. Учебное пособие
 
У посібнику розглядається американський метод управління, цілком базований на економічній раціональності, поряд із заснованим на правовій традиції європейським. Узагальнюючи обидва підходи, автор всебічно розробляє схему державного управління за всіма законами менеджменту та з огляду на теорію мотивації, викладає принципи вироблення, ухвалення та втілення рішень, управління людськими ресурсами та організаціями. Розрахований на працівників системи державного управління та місцевого самоврядування, керівників усіх рівнів, викладачів та студентів менеджерського фаху. Кошти для роботи професора Глена Райта над цією книжкою надані Благодійною фундацією П'ю та Інформаційним Агентством Сполучених Штатів Америки з метою зміцнення співробітництва між Інститутом державного управління та самоврядування при Кабінеті Міністрів України та Аспірантурою державної служби імені Роберта Ф. Вагнера при Нью-Йоркському університеті (США).
Управління як діяльність існувало протягом усієї нашої історії. Можна сказати, що управління існувало певною мірою відтоді, як у людей виникла потреба спільної праці. Коли треба було збирати податки, створювати армію, годувати людей, які самі не виробляли харчі, тоді постала певна форма управлінської діяльності. Мабуть, не варто пояснювати, якою мірою у складному сучасному суспільстві двадцятого сторіччя потрібні управлінські здібності.
Нам добре відома управлінська діяльність у сучасних термінах. Але наше розуміння механізму управління може не бути настільки розвинене. За словами д-ра Валдо: «Управління вивчалося від початку історії, але рідко коли цьому вивченню була властива самосвідомість, і ніколи воно не досліджувалося в такому масштабі і з такою наполегливістю, як тепер» (Waldo, p. 15). Тимчасом як управління має стародавнє коріння, вивчення, тлумачення й використання набутого знання є одним із вельми важливих питань нашого сучасного життя.
Американський історик Артур Шлезінжер-молодший передав у своїй книжці про Джона Кеннеді розмову, яка відбулася між Кеннеді та французьким письменником Андре Мальро. Мальро сказав президенту Кеннеді: «У дев'ятнадцятому сторіччі позірною проблемою європейських держав було протистояння монарха і республіки, але справжньою проблемою було протистояння капіталізму й пролетаріату. У двадцятому сторіччі позірне питання — капіталізм проти пролетаріату. Одначе світ не стояв на місці. Яка ж справжня проблема сьогодні?» Президент Кеннеді відповів, що «справжньою проблемою було управління промисловим суспільством — проблема не ідеології, а управління» (Berkley).
Наближаючись до кінця двадцятого сторіччя, ми починаємо розуміти, що від великих ідеологічних конфліктів цього сторіччя майже нічого не залишилося. Нам залишилося розв'язати тільки одну проблему — проблему управління.
Вступ до державного управління належить розпочинати з аналізу його визначення, масштабу й галузі дослідження. Підручники з будь-якого даного предмету, як правило, наводять точне визначення з самого початку. Багато природничих і суспільних наук можуть дати таке точне визначення своєї сфери. Деякі науки мають обмежений предмет дослідження, який можна вивчати й досліджувати з великим ступенем точності й детальності. Кількісні методи чи передові математичні й комп'ютерні технічні прийоми забезпечують основу для складного й предметного вивчення.
Що ж можна сказати про предмет державного управління? Чи можна точно й грунтовно дослідити його масштаб, виміри і зміст? Чи можна бодай визначити його? Саме ця проблема стоїть перед нами.
У цьому вступі до предмету державного управління ми спробуємо визначити й конкретизувати галузь дослідження. Ми розглянемо державне управління у двох контекстах -американському та європейському. Щоб зрозуміти американський підхід слід поглянути на історію розвитку державного управління. Відтак постають конкретні питання, як, скажімо, що таке управління — мистецтво чи наука, а також чи відокремлена політика від управління. Ці питання створюють фокус для розуміння державного управління в Америці. Далі ми розглянемо американське державне управління, доповнивши його аналізом підручникових визначень, які застосовуються до цього предмету. І, нарешті, ми розглянемо зміст і програму вивчення цього предмету в школах державного управління.
Тоді ми розглянемо європейський правовий підхід до державного управління. Огляд історичної основи не обов'язковий, а розуміння предмету і змісту забезпечить аналіз німецького підходу. Ми також порівняємо певні елементи програми вивчення державного управління.