Поиск
Вы верите в эффективность люстрации судебной системы ?
Да, конечно.
Нет, ничего не измениться.
Мне все равно.

ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД  міста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б     тел.230-31-34

 


РІШЕННЯ

 
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №  -- 
 

 

 


За позовом          Товариства з обмеженою відповідальністю “Перший трубний завод”

до                    Товариства з обмеженою відповідальністю “Компанія Укрспецтех”

про                  стягнення заборгованості та неустойки

                                                                                                                            суддя Самсін Р.І.

Представники сторін:

від позивача:                    Силенко О.Ю. (довіреність від 05.11.2008р.);

від відповідача:          Тимощук Н.П. (довіреність від 02.02.2009р.);


13.02.2009р. у судовому засіданні, за згодою представників сторін у відповідності до ст. 85 Господарського процесуального кодексу України, оголошено вступну та резолютивну частину рішення.


ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

           Товариство з обмеженою відповідальністю «Перший трубний завод»(надалі ТОВ «Перший трубний завод», позивач) звернулось до суду з позовом про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Укрспецтех»(надалі ТОВ «Компанія «Укрспецтех», відповідач) боргу в розмірі 21 300 грн., неустойки в розмірі 19 854, 25 грн..

Позовні вимоги мотивовані тим, що за укладеним між сторонами договором купівлі-продажу № 28/01-01 від 28.01.2008р. позивачем здійснено передплату товару, однак відповідачем свої зобов'язання не виконані, грошові кошти у повному обсязі на розрахунковий рахунок підприємства не повернуто. Станом на день вирішення справи судом заборгованість відповідача перед позивачем складає 21 300 грн., яку позивач просить стягнути з відповідача з урахуванням вимог Цивільного кодексу України. Також заявлено до стягнення суму пені, нарахування якої передбачено договором.    

Відповідачем позов визнано у повному обсязі на підтвердження чого до матеріалів справи долучено відповідну письмову заяву.

Відповідно до ст. 78 ГПК України у разі визнання відповідачем позову господарський суд приймає рішення про задоволення позову за умови, що дії відповідача не суперечать законодавству або не порушують прав і охоронюваних законом інтересів інших осіб.

Розглянувши подані документи, заслухавши пояснення представників сторін, господарський суд, -


ВСТАНОВИВ:

           28 січня 2008р. між ТОВ «Перший трубний завод»та ТОВ «Компанія Укрспецтех»укладено договір купівлі-продажу № 28/01-01 за умовами якого останнє зобов’язувалось передати у власність покупця авто підйомник ліктевий ВС-18 на базі ГАЗ-3309 (двохмістна кабіна), а покупець (позивач у справі) зобов’язувався прийняти та оплатити товар.

          Загальна вартість договору складає 198 000 грн., про що визначено у п. 1.3 договору.

У відповідності до п. 2.3.1 Договору порядок оплати сторони погодили шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок продавця в розмірі 30% від вартості товару протягом 3-х банківських днів з моменту укладення договору, а залишок 70% вартості товару мав проводитись по факту отримання товару.

Згідно п. 2.5 договору продавець поставляє (передає) товар покупцю протягом 30 днів з моменту отримання передоплати на рахунок продавця; строк передачі товару покупцю після внесення ним передплати –третя декада лютого 2008р. (п. 2.8 договору).

На підставі виставленого відповідачем рахунку позивачем на користь відповідача перераховано 31.1.2008р. – 59 400 грн., що підтверджується банківською випискою. В свою чергу відповідачем товару, за який здійснено передплату, у строки обумовлені в договорі позивачу не передано, доказів зворотнього суду не представлено.

Згідно ч. 1 ст. 193 Господарського кодексу України до виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 526 Цивільного кодексу України зобов‘язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Положеннями ст. 693 Цивільного кодексу України передбачено, що якщо договором встановлений обов'язок покупця частково або повністю оплатити товар до його передання продавцем (попередня оплата), покупець повинен здійснити оплату в строк, встановлений договором купівлі-продажу, а якщо такий строк не встановлений договором, - у строк, визначений відповідно до статті 530 цього Кодексу.

Кошти в сумі 59 400 грн. сплачені позивачем на підставі рахунку, що виставлений відповідачем на оплату товару, купівля якого обумовлена сторонами в договорі № 28/01-01  від 28.01.2008р..

В силу положень договору (п. 2.5) строк поставки товару погоджений сторонами протягом 30 днів з моменту отримання передоплати на рахунок продавця та враховуючи наведені положення договору та перерахування коштів на рахунок відповідача в якості передплати 30.01.2008р., поставка товару мала бути здійснена не пізніше 03.03.2008р. (01.03.2008р. –вихідний день, субота, тому останній день в який відповідач мав можливість виконати свої зобовязання є 03.03.2008р. наступний робочий день).

Оплаченого товару відповідачем на користь позивача не передано, доказів виконання зобов’язань щодо поставки товару по договору № 28/01-01 від 28.01.2008р. суду не представлено, відповідачем зазначеного факту не спростовано.

Відповідно до ч. 3 ст. 612 ЦК України, якщо внаслідок прострочки боржника виконання зобов’язань втратило інтерес для кредитора, він має можливість відмовитись від прийняття виконання зобов'язань. Згідно положень ч. 2 ст. 693 ЦК України якщо продавець, який одержав суму попередньої оплати товару, не передав товар у встановлений строк, покупець має право вимагати передання оплаченого товару або повернення суми попередньої оплати.

Оскільки зобов’язань з передачі оплаченої продукції відповідачем не виконано, позивачем було направлено претензію (вих. 207 від 17.04.2008р.) виклавши вимоги про повернення сплачених грошових коштів та сплати неустойки. Претензію відповідачем отримано 25.04.2008р., відповідно з цієї дати відповідач був повідомлений про відмову кредитора від прийняття зобовязання з передачі товару, а відтак зобовязання з поставки для відповідача припинились.

Частину коштів, в розмірі 38 100 грн. відповідачем повернуто на розрахунковий рахунок позивача, що підтверджується банківськими виписками за 25.04.2008р. (сума повернення 30 000 грн.), за 26.05.2008р. (сума повернутих коштів 8 100 грн.).

Матеріали справи належних доказів в спростування доводів позивача не містять, відповідачем таких не надано, у зв’язку з чим вимоги про повернення суми передоплати в розмірі 21 300 грн. визнаються судом обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Відповідно до ст. 611 ЦК України у разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені законом або договором.

Як про те зазначено у договорі (п. 3.1) за прострочку передачі чи неповну передачу товару, продавець сплачує покупцю пеню в двократному розмірі облікової ставки НБУ від вартості товару чи його частини за кожний день прострочки передачі товару.

За визначенням, що міститься у Господарському кодексі України (ч. 1 ст. 230) штрафними санкціями визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов'язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов'язання.

Згідно ст. 549 ЦК України неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання.

Відповідно до частини першої статті 624 ЦК України якщо за порушення зобов'язання встановлено неустойку, то вона підлягає стягненню у повному розмірі, незалежно від відшкодування збитків.

Сума пені, що підлягає стягненню з відповідача розрахована позивачем за період з 01.03.2008р. по 30.08.2008р., однак враховуючи, встановлення судом факту настання строку виконання зобовязання з поставки товару 03.04.2008р. та припинення такого зобовязання 25.04.2008р., пеня за прострочення поставки товару згідно положень договору а розрахунком суду складає 5 734, 43 грн. (198 000 х 20% : 366 х 53). Розрахована за період з 04.03.2008р. по 25.04.2008р. за обліковою ставкою 10% встановленою Постановою НБУ від 29.12.2007 р. № 492.

          Враховуючи все вищевикладене, позовні вимоги підлягають задоволенню частково.

Відповідно до ст. 49 ГПК України витрати по сплаті державного мита в розмірі 411, 54 грн. та витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу в розмірі 118 грн. підлягають стягненню з відповідача на користь позивача пропорційно задоволеним вимогам в сумі 349, 50 грн..

Керуючись  ст.ст. 33, 49, 82-85 ГПК України, господарський суд, -


В И Р І Ш И В:

1. Позов задовольнити частково.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія Укрспецтех»(03039, м. Київ, вул. М. Грінченка, 18, оф. 205, р/р 26009102061001 в ЗАТ «Альфа-Банк», МФО 300346, з рахунку виявленого під час виконання судового рішення, ідент. код 34399116) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Перший трубний завод»(04074, м. Київ, вул. Резервна 8-А, р/р 2600830524 в ВАТ АБ «Укргазбанк», МФО 320478, ідент. код 34427263) 21300 грн. (двадцять одну тисячу триста гривень) суми передплати та 5 734, 43 грн. (п’ять тисяч сімсот тридцять чотири гривні 43 копійки) пені.

3. В іншій частині в позові відмовити.

4. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія Укрспецтех»(03039, м. Київ, вул. М. Грінченка, 18, оф. 205, р/р 26009102061001 в ЗАТ «Альфа-Банк», МФО 300346, з рахунку виявленого під час виконання судового рішення, ідент. код 34399116) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Перший трубний завод»(04074, м. Київ, вул. Резервна 8-А, р/р 2600830524 в ВАТ АБ «Укргазбанк», МФО 320478, ідент. код 34427263) 349, 50 грн. (триста сорок дев’ять гривень 50 копійок) судових витрат.


Рішення набирає законної сили після  закінчення  десятиденного  строку з дня  його  підписання, оформленого відповідно до ст. 84 ГПК України.

 

Суддя                                                                                                                            Р.І. Самсін