Поиск
Вы верите в эффективность люстрации судебной системы ?
Да, конечно.
Нет, ничего не измениться.
Мне все равно.

 

ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД  міста КИЄВА
01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б     тел.230-31-34
 

РІШЕННЯ
 
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №  34/306                      16.03.09

За позовом 
Товариства з обмеженою відповідальністю «Сучасні технології будівництва»
до 
Дочірнього підприємства з 100% іноземною інвестицією «Сіменс Україна»
про 
розірвання договору та стягнення 10 435 412,90 грн.
 
За зустрічним позовом 
Дочірнього підприємства з 100% іноземною інвестицією «Сіменс Україна»
до 
Товариства з обмеженою відповідальністю «Сучасні технології будівництва»
про 
розірвання договору та стягнення 2 059 833,60 грн.
 
Суддя 
Сташків Р.Б.
 
Представники: 

від позивача за первісним позовом
(відповідача за зустрічним позовом) – 
Яговенко І.О. (довіреність б/н від 29.07.2008);
від відповідача за первісним позовом
(позивача за зустрічним позовом) – 
Копейчиков Б.В. (довіреність б/н від 02.09.2008).
 
СУТЬ СПОРУ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Сучасні технології будівництва»(далі –Товариство) звернулось до господарського суду з позовом до Дочірнього підприємства з 100% іноземною інвестицією «Сіменс Україна»(далі –Підприємство) про розірвання договору субпідряду від 12.07.2007, укладеного між Товариством та Підприємством (далі –Договір); стягнення 7 565 170,90 грн. переплати за Договором та 2 870 242 грн. пені.
Позовні вимоги мотивовані тим, що Підприємство не належним чином виконало свої зобов’язання за Договором щодо своєчасного виконання робіт передбачених даним Договором.
Товариство в порядку статей 66, 67 Господарсько процесуального кодексу України (далі –ГПК України) подало клопотання, відповідно до якого просить накласти арешт на грошові суми, що належать Підприємству.
Суд зазначене клопотання відхилів з тих підстав, що Товариством у порушення статті 66 ГПК України не доведено, що невжиття таких заходів може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення господарського суду.
Підприємство позов не визнало, мотивуючи це тим, що: Товариство систематично порушувало строки платежів за виконані роботи; Товариством неодноразово порушувались обов’язки передбачені статтею 875 Цивільного кодексу України (далі –ЦК України) та статті 318 Господарського кодексу України (далі –ГК України) щодо надання будівельного майданчика (фронту робіт) та проектної документації; Товариство відповідно до пункту 4.3 Договору не має підстав для стягнення з Підприємства пені.
03.11.2008 Підприємство в порядку статті 44 ГПК України подало клопотання, відповідно до якого просить стягнути з Товариства 720 000 грн. витрат на оплату послуг адвоката.
19.12.2008 Підприємство подало зустрічний позов до Товариства, відповідно до якого просить розірвати Договір та стягнути 2 059 833,60 грн. заборгованості за виконані роботи.
Зустрічні позовні вимоги мотивовані тим, що: Підприємством протягом строку дії Договору були виконані роботи на суму 27 164 540 грн., за які Товариство розрахувалось частково у сумі 25 104 706,40 грн., а тому Товариство повинно сплатити Підприємству 2 059 833,60 грн.; підготовлені Підприємством акти виконаних робіт (форми КБ-2в) та довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3в) повертались Товариством без розгляду в порушення пункту 7.3.1 Договору та статті 882 ЦК України, а тому були підписані Підприємством в односторонньому порядку відповідно до частини 4 статті 882 ЦК України, оскільки Товариством не було дотримано вимог пункту 3.9 Договору; Договір повинен бути розірваний відповідно до частини 2 статті 651 ЦК України, оскільки Товариство припинило доступ Підприємства до об’єкта, внаслідок чого Підприємство було позбавлено можливості продовжити виконання робіт, крім того Товариство неодноразово порушувало графік оплат за виконані роботи, якій встановлений додатками до Договору.
Розгляд справи відкладався.
У судових засіданнях 15.10.2008, 14.01.2009, 04.02.2009 оголошувались перерви до 03.11.2008, 04.02.2009, 23.02.2009 відповідно.
Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об'єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд

ВСТАНОВИВ:

22.06.2007 Товариство та Підприємство уклали протокол переговорів, відповідно до якого сторони погодили основні умови договору субпідряду на виконання робіт на двох об’єктах будівництва, розташованих в с. Стоянка, Київської області, який може бути укладений між Товариством та Підприємством.
Також, у вказаному протоколі Підприємство та Товариство зазначили, що протокол є підставою для включення погоджених у даному протоколі умов до тексту договору між Підприємством та Товариством.
12.07.2007 між Товариством (Замовник) та Підприємством (Підрядник) було укладено Договір відповідно до пункту 1.1 якого Підрядник бере на себе зобов’язання в межах договірної ціни (доповнення 3 додаток А до Договору) на свій ризик, власними силами виконати проектні роботи, а також поставку обладнання та монтажні роботи систем енергопостачання та освітлення, водопостачання та каналізації, опалення, вентиляції та кондиціонування повітря в складських та офісних приміщеннях логістичного центру в с. Стоянка, Києво-Святошинського району, Київської області, 21-й км Житомирського шосе, що включає в себе, серед іншого, нижченаведене: 1-ша черга будівництва (далі –Об’єкт 1): логістичний склад І, з офісними приміщеннями (включаючи зовнішнє освітлення), площею 7 224 м.кв., в тому числі: складські приміщення –5 901 м.кв., офісні приміщення –1 323 м.кв.; 2-ша черга будівництва (далі –Об’єкт 2): логістичний склад ІІ, з офісними приміщеннями (включаючи зовнішнє освітлення), площею 90 306,7 м.кв., в тому числі: складські приміщення –72 306,7 м.кв., офісні приміщення –4 500 м.кв., мезонін –13 500 кв.м.
Відповідно до пункту 3.9 Договору Замовник в будь-який момент має право після трикратного попередження виключати з договору та доручати іншим підрядникам окремі види робіт та послуг, якщо вони, на думку Замовника, виконуються Підрядником з грубими недоліками. Відповідні витрати стягуються з Підрядника із суми підряду. Якщо Підрядник та Замовник дотримуються різних точок зору відносно наявності недоліків, то Замовник має право отримати висновок експерта відповідної спеціальності, причому витрати на такий висновок аліквотно несуться Підрядником в тій мірі, в якій виявилось вірним виявлення недоліків Замовником.
Початок будівництва відбувається відповідно до календарного плану-графіку. Завершення робіт на Об’єкті 1, включаючи офісні площі (включаючи зовнішнє освітлення) відбувається не пізніше 15.11.2007. Завершення робіт на Об’єкті 2, включаючи офісні площі (включаючи зовнішнє освітлення) відбувається не пізніше 15.04.2008 (пункт 4.1 Договору).
Підрядник зобов’язаний передати Замовнику, а Замовник при відсутності у нього претензій до якості виконаних робіт, прийняти Об’єкти 1 та 2 не пізніше вказаних вище строків готовності (пункт 4.2 Договору).
За виконання робіт та надання послуг за даним Договором Замовник сплачує Підряднику винагороду у наступному розмірі: за Об’єкт 1 –2 072 000 євро, включаючи ПДВ 20%; за Об’єкт 2 –5 090 000 євро, включаючи ПДВ 20%. Загальна ціна Договору на Об’єкті 1 та Об’єкті 2 становить 7 162 000 євро, включаючи ПДВ 20% (пункт 5.1 Договору).
Підрядник зобов’язаний до 30-го числа кожного місяця надати протокол приймання виконаних робіт відповідно до формуляра форми КБ-2в, згідно графіка платежів, відносно тих робіт та послуг, які підлягають сплаті в цьому місяці (пункт 6.1 Договору).
Згідно з пунктом 6.7 Договору по закінченню робіт 1-ої черги будівництва, не пізніше 15.11.2007 Підрядник зобов’язаний видати Замовнику банківську гарантію у розмірі 5% від вартості виконаних робіт за цією чергою на строк 36 місяців. По закінченню робіт 2-ої черги будівництва, не пізніше 15.04.2008 Підрядник зобов’язаний видати Замовнику банківську гарантію у розмірі 5% від вартості виконаних робіт за цією чергою на строк 36 місяців. Якщо Замовник більш ніж на 14 днів прострочить платіж або виконання своїх робіт та послуг зі своєї вини, то Підрядник має право призупинити свої роботи та послуги до повної сплати або виконання робіт або послуг Замовником. На строк призупинення робіт та послуг відповідно відкладається і строк завершення робіт. В цьому випадку Підрядник від сплати штрафу звільняється. Якщо Підрядник зі своєї вини більш ніж на 30 календарних днів прострочить виконання пунктів графіка виконання робіт, Замовник має право призупинити подальші платежі на відповідний строк. В даному випадку сторони повинні негайно переглянути та встановити новий графік платежів.
Замовник зобов’язаний здійснити формальне приймання відповідних черг будівництва протягом 14 днів з моменту надходження до Замовника сповіщення про закінчення робіт та послуг, за виключенням тих випадків, коли виконання об’єкту не відповідає погодженим з Замовником планам, в т.ч. технічному опису та мають місце значні недоліки, які перешкоджають його запланованому використанню (пункт 7.3.1 Договору).
Замовник має право в будь-який час розірвати Договір виключно у разі, якщо: у відношенні до Підрядника порушено справу про банкрутство або справу закрито у зв’язку з відсутністю коштів; мають місце обставини, за яких неможливо належне виконання даного Договору, якщо такі обставини виникли з вини Підрядника; поведінка Підрядника за найважливішими позиціями не відповідає Договору, та він не виправляє цей стан, незважаючи на встановлення співвимірювальної відстрочки (пункт 13.1 Договору).
Пунктом 14.6 Договору встановлено, що Підрядник звільняється від відповідальності, якщо невиконання або неналежне виконання відбулося не з його вини або якщо їх причини знаходяться поза сферою його відповідальності (наприклад, відсутність робіт та послуг, які попередньо виконуються або відсутність схвалення з боку Замовника).
На виконання умов Договору Товариство сплатило Підприємству за виконані роботи 25 104 706,40 грн., що підтверджується платіжними дорученнями № 4009 від 27.08.2007 на суму 4 718 000 грн., № 4884 від 27.09.2007 на суму 4 811 135 грн., № 5748 від 01.11.2007 на суму 1 437 432 грн., № 6539 від 04.12.2007 на суму 1 333 139,40 грн., № 6924 від 21.12.2007 на суму 1 562 500 грн., № 6934 від 24.12.2007 на суму 250 000 грн., № 428 від 24.01.2008 на суму 7 310 000 грн., № 3800 від 14.05.2008 на суму 3 682 500 грн.
На виконання умов Договору Підприємство склало та в односторонньому порядку підписало довідки про вартість виконаних підрядних робіт на Об’єкті 1 та Об’єкті 2 за травень, серпень 2008 року та акти приймання виконаних підрядних робіт на Об’єкті 1 та Об’єкті 2 за травень, серпень 2008 року, копії яких містяться в матеріалах справи на суму 27 164 540 грн.
Відповідно до частини 1 статті 875 ЦК України за договором будівельного підряду підрядник зобов'язується збудувати і здати у встановлений строк об'єкт або виконати інші будівельні роботи відповідно до проектно-кошторисної документації, а замовник зобов'язується надати підрядникові будівельний майданчик (фронт робіт), передати затверджену проектно-кошторисну документацію, якщо цей обов'язок не покладається на підрядника, прийняти об'єкт або закінчені будівельні роботи та оплатити їх.
Аналогічне положення містяться в частині 1 статті 318 ГК України.
Підрядник має право не розпочинати роботу, а розпочату роботу зупинити, якщо замовник не надав матеріалу, устаткування або річ, що підлягає переробці, і цим створив не можливість виконання договору підрядником (стаття 851 ЦК України).
Згідно з частиною 3 статті 538 ЦК України у разі невиконання однією із сторін у зобов’язанні свого обов’язку або за наявності очевидних підстав вважати, що вона не виконає свого обов’язку у встановлений строк (термін) або виконає його не в повному обсязі, друга сторона має право зупинити виконання свого обов’язку, відмовитись від його виконання частково або в повному обсязі.
Частиною 2 статті 651 ЦК України встановлено, що договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом. Істотним є таке порушення стороною договору, коли внаслідок завданої цим шкоди друга сторона значною мірою позбавляється того, на що вона розраховувала при укладенні договору.
Як вбачається з матеріалів справи, Підприємство своїми листами, копії яких містяться в матеріалах справи, неодноразово повідомляло Товариство про те, що Підприємство не має можливості виконати роботи за Договором, у зв’язку з тим, що Товариством не підготовлений будівельний майданчик для виконання робіт передбачених Договором.
Крім того, з матеріалів справи вбачається, що Договором встановлені строки розрахунків Товариства з Підприємством за виконані роботи, а саме: у сумі 700 000 євро в строк до 17.08.2007, у сумі 1 100 000 євро в строк до 17.09.2007, у сумі 700 000 євро в строк до 17.10.2007, у сумі 1 100 000 євро в строк до 17.11.2007, у сумі 800 000 євро в строк до 17.12.2007, у сумі 800 000 євро в строк до 17.01.2008, у сумі 600 000 євро в строк до 17.02.2008, у сумі 500 000 євро в строк до 17.03.2008, у сумі 400 000 євро в строк до 17.04.2008, у сумі 200 000 євро в строк до 17.05.2008, у сумі 262 000 євро в строк до 17.06.2008, всього у сумі 7 162 000 євро.
Матеріали справи, а саме платіжні доручення Товариства, копії яких містяться в матеріалах справи, свідчать про те, що Товариство систематично порушило строки розрахунків з Підприємством за виконані роботи.
Таким чином, у зв’язку з тим, що Товариством не був своєчасно підготовлений будівельний майданчик для виконання Підприємством робіт передбачених Договором та у зв’язку з тим, що Товариство систематично порушувало строки розрахунків з Підприємством за виконані роботи, Підприємство було позбавлено того, на що воно розраховувало при укладенні Договору.
Відтак, зустрічна позовна вимога Підприємства про розірвання Договору є законною та обґрунтованою, а тому підлягає задоволенню.
Суд не бере до уваги посилання Товариства на те, що Підприємство порушило строки виконання робіт на Об’єкті 2, оскільки Товариство в супереч вимог статей 33 та 34 ГПК України належними засобами доказування не довело факту прострочення Підприємством строків виконання робіт на Об’єкті 2.
Згідно з частиною 1 статті 882 ЦК України замовник, який одержав повідомлення підрядника про готовність до передання робіт, виконаних за договором будівельного підряду, або, якщо це передбачено договором, - етапу робіт, зобов'язаний негайно розпочати їх прийняття.
Відповідно до частини 4 статті 882 ЦК України передання робіт підрядником і прийняття їх замовником оформляється актом, підписаним обома сторонами. У разі відмови однієї із сторін від підписання акта про це вказується в акті і він підписується другою стороною. Акт, підписаний однією стороною, може бути визнаний судом недійсним лише у разі, якщо мотиви відмови другої сторони від підписання акта визнані судом обґрунтованими.
Як вбачається з матеріалів справи, Товариство отримало довідки про вартість виконаних підрядних робіт на Об’єкті 1 та Об’єкті 2 за травень, серпень 2008 року та акти приймання виконаних підрядних робіт на Об’єкті 1 та Об’єкті 2 за травень, серпень 2008 року, копії яких містяться в матеріалах справи на суму 27 164 540 грн., які були підписані та направлені йому Підприємством, що підтверджується копіями листів Підприємства із відбитками печатки Товариства із зазначенням дати їх отримання, а саме 28.02.2008, 29.02.2008, 03.06.2008 та 12.06.2008, відповідно та в порушення частини 1 статті 882 ЦК України негайно не розпочало прийняття виконаних Підприємством за Договором робіт, чим також порушило пункт 7.3.1 Договору.
Крім того, суд також зазначає, що Товариство після отримання від Підприємства вказаних довідок про вартість виконаних підрядних робіт на Об’єкті 1 та Об’єкті 2 за травень, серпень 2008 року та актів приймання виконаних підрядних робіт на Об’єкті 1 та Об’єкті 2 за травень, серпень 2008 року не скористалось своїм правом, яке передбачено пунктом 3.9 Договору щодо отримання висновку експерта відповідної спеціальності відносно наявності недоліків.
Таким чином, суд вважає, що Товариство безпідставно не підписало вказані довідки про вартість виконаних підрядних робіт на Об’єкті 1 та Об’єкті 2 за травень, серпень 2008 року та акти приймання виконаних підрядних робіт на Об’єкті 1 та Об’єкті 2 за травень, серпень 2008 року на суму 27 164 540 грн., які були підписані Підприємством в односторонньому порядку відповідно до вимог частини 4 статті 882 ЦК України.
Враховуючи вищенаведене, суд дійшов висновку про те, що сума у розмірі 7 565 170,90 грн., яку сплатило Товариство Підприємству не є переплатою, а є оплатою вартості робіт, які Підприємство виконало відповідно до умов Договору.
Таким чином, суд відмовляє у задоволенні позовних вимог Товариства про стягнення з Підприємства 7 565 170,90 грн. переплати, оскільки як встановлено судом ця сума є оплатою вартості робіт, які були виконані Підприємством на підставі довідок про вартість виконаних підрядних робіт на Об’єкті 1 та Об’єкті 2 за травень, серпень 2008 року та актів приймання виконаних підрядних робіт на Об’єкті 1 та Об’єкті 2 за травень, серпень 2008 року відповідно до умов Договору.
Відповідно до статті 193 ГК України суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться (частина 1). Кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов'язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу (частина 2). Не допускаються одностороння відмова від виконання зобов'язань (частина 7).
Аналогічні положення містяться і у статтях 525, 526 ЦК України.
Частиною 1 статті 530 ЦК України передбачено, що якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).
Таким чином, відповідно до умов Договору Товариство повинно було здійснити оплату вартості виконаних робіт у у сумі 700 000 євро в строк до 17.08.2007, у сумі 1 100 000 євро в строк до 17.09.2007, у сумі 700 000 євро в строк до 17.10.2007, у сумі 1 100 000 євро в строк до 17.11.2007, у сумі 800 000 євро в строк до 17.12.2007, у сумі 800 000 євро в строк до 17.01.2008, у сумі 600 000 євро в строк до 17.02.2008, у сумі 500 000 євро в строк до 17.03.2008, у сумі 400 000 євро в строк до 17.04.2008, у сумі 200 000 євро в строк до 17.05.2008, у сумі 262 000 євро в строк до 17.06.2008, всього у сумі 7 162 000 євро.
Проте, Товариство, як у встановлений Договором строк так і на дату судового розгляду, свого зобов’язання щодо оплати вартості виконаних робіт у сумі 2 059 833,60 грн. не виконало.
Відтак, зустрічна позовна вимога про стягнення з Товариства 2 059 833,60 грн. боргу є законною та обґрунтованою, а тому підлягає задоволенню у повному обсязі.
Щодо вимоги Товариства про стягнення з Підприємства 2 870 242 грн. пені штрафу), то суд зазначає наступне.
Відповідно до статей 546, 549 ЦК України виконання зобов'язання може забезпечуватися, в тому числі неустойкою. Неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання. Штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов'язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання.
Частиною 1 статті 230 ГК України передбачено, що штрафними санкціями у цьому Кодексі визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов’язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов’язання.
Пунктом 4.3 Договору «Штраф»передбачено, що у разі порушення строку передачі Об’єкта 1, з Підрядника стягується пеня у сумі еквівалентній 150 000 євро в місяць з початку місяця просрочки. У випадку порушення строку передачі Об’єкта 2, з Підрядника стягується пеня у сумі еквівалентній 100 000 євро в місяць з початку місяця просрочки. Сумарний розмір усіх штрафів, в будь-якому випадку не може перевищувати 10% суми винагороди відповідно до пункту 5 даного Договору. Штраф підлягає сплаті в національній валюті України згідно офіційного курсу євро до гривні Національного банку України на дату сплати штрафу. Спричинений згідно об’єктивних даних з вини Підрядника та перевищуючий суму штрафів збиток може бути пред’явлений Замовником додатково, але тільки за умови навмисних дій Підрядника. Незалежно від наведених вище положень, додатково встановлюється, що штраф належить до сплати Підрядником тільки в тому випадку, якщо порушення ним строків передачі призвело до сплати Замовником подібних штрафів інвестору/замовнику, перед якими він несе відповідальність відповідно до генерального договору підряду (пункт 4.3 Договору).
Таким чином, пунктом 4.3 Договору встановлено, що штраф, який сторони виходячи зі змісту цього пункту ототожнюють з пенею, належить до сплати Підрядником тільки в тому випадку, якщо порушення ним строків передачі призвело до сплати Замовником подібних штрафів інвестору/замовнику, перед якими він несе відповідальність відповідно до генерального договору підряду.
Матеріали справи не свідчать про те, що Товариство сплатило інвестору/замовнику пеню у сумі 2 870 242 грн., перед якими воно несе відповідальність відповідно до генерального договору підряду за порушення Підприємством строків передачі Об’єкта 1 та Об’єкта 2.
Таким чином, враховуючи приписи пункту 4.3 Договору та беручи до уваги те, що Товариство не довело факт прострочення Підприємства (враховуючи факт прострочення кредитора), суд відмовляє Товариству у стягненні з Підприємства 2 870 242 грн. пені, оскільки ця вимога є безпідставною та необґрунтованою.
Щодо клопотання Підприємства про відшкодування витрат на юридичні послуги, то суд зазначає наступне.
З матеріалів справи вбачається, що 15.09.2008 між Підприємством (Замовник) та Адвокатським об’єднанням «Юридична фірма «Ілляшев та Партнери»(Юридична фірма) було укладено договір про надання послуг адвокатів № 25-ХІ-08/0409-257, відповідно до пункту 1.1 якого Юридична фірма приймає на себе обов’язок по наданню послуг адвоката та представництву інтересів Замовника в Господарському суді м. Києва за позовом Товариства до Замовника про розірвання Договору та стягнення 10 435 412,90 грн.
Відповідно до пункту 5.1 Договору про надання послуг адвокатів № 25-ХІ-08/0409-257 вартість послуг (гонорар) Юридичної фірми, що надаються у відповідності з цим договором про надання послуг адвокатів № 25-ХІ-08/0409-257 становить 720 000 грн.
Згідно з пунктом 5.2 договору про надання послуг адвокатів № 25-ХІ-08/0409-257 Замовник сплачує суму, визначену в пункті 5.1 договору про надання послуг адвокатів № 25-ХІ-08/0409-257, до моменту винесення рішення Господарським судом м. Києва рішення по справі, на підставі рахунку Юридичної фірми.
14.10.2008 Адвокатське об’єднання «Юридична фірма «Ілляшев та Партнери»виставило Підприємству рахунок № 35/АО.
Підприємство сплатило вказаний рахунок, що підтверджується банківською випискою Адвокатського об’єднання «Юридична фірма «Ілляшев та Партнери»від 29.10.2008, копія якою міститься в матеріалах справи.
Статтею 44 ГПК України передбачено, що до складу судових витрат входить оплата послуг адвоката.
Як вбачається з матеріалів справи, представник Підприємства Копейчиков М.В. має свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 2409/10 від 27.11.2003, видане на підставі рішення Київської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 27.11.2003 № 101.
Відповідно до частини 3 статті 48 ГПК України витрати, що підлягають сплаті за послуги адвоката, визначаються у порядку, встановленому Законом України «Про адвокатуру».
Відповідно до абзацу 3 пункту 11 Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 14.12.2007 № 01-8/973 «Про деякі питання практики застосування у вирішенні спорів окремих норм процесуального права»у визначенні розумно необхідного розміру сум, які підлягають сплаті за послуги адвоката, можуть братися до уваги, зокрема: встановлені нормативно-правовими актами норми видатків на службові відрядження (якщо їх установлено); вартість економних транспортних послуг; час, який міг би витратити на підготовку матеріалів кваліфікований фахівець; вартість оплати відповідних послуг адвокатів, яка склалася в країні або в регіоні; наявні відомості органів статистики або інших органів про ціни на ринку юридичних послуг; тривалість розгляду і складність справи тощо. Докази, які підтверджують розумність витрат на оплату послуг адвоката, повинна подавати сторона, що вимагає відшкодування таких витрат.
Обґрунтовуючи свою вимогу про відшкодування витрат на оплату адвокатських послуг у заявленому розмірі, адвокат Підприємства посилається на те, що:
- для здійснення належного представництва у справі йому необхідно було зробити аналіз значної кількості документів (більше 1000 аркушів);
- оскільки справа є складною та йдеться про стягнення значних сум, залу чення одного з провідних адвокатських об'єднань - АО «Юридична фірма «Ілляшев та Партнери»є виправданим, зважаючи також на значну практи ку та досвід спеціалістів фірми;
- погодинні ставки адвокатів АО «Юридична фірма «Ілляшев та Партнери»наразі складають від 150 до 350 євро на годину;
- 5% від оспорюваної суми є звичайним та адекватним гонораром юридичної фірми за представництво в судах у справах про стягнення коштів;
- донарахування ПДВ на вартість послуг в розмірі 20% передбачено Зако ном України «Про податок на додану вартість».
Пунктом 12 роз'яснення президії Вищого арбітражного суду України від 04.03.1998 № 02-5/78 «Про деякі питання практики застосування розділу VI Господарського процесуального кодексу України»зазначено, що вирішуючи питання про розподіл судових витрат, господарський суд має враховувати, що розмір відшкодування названих витрат, крім державного мита, не повинен бути неспіврозмірним, тобто явно завищеним. За таких обставин суд з урахуванням обставин конкретної справи, зокрема, ціни позову, може обмежити цей розмір з огляду на розумну необхідність судових витрат для даної справи.
Враховуючи зазначене та матеріали справи, відповідно до статей 44, 49 ГПК України на Товариство судом покладаються наступні судові витрати:
- витрати по сплаті державного мита у сумі 20 598,33 грн.;
- витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу в сумі 118 грн.;
- а також, враховуючи ціну позову, розумну необхідність у здійсненні таких витрат, обсяг проробленої роботи, - витрати на оплату послуг адвоката у сумі 240 000 грн., виходячи з розумної необхідності зазначених судових витрат для даної справи.
Відповідно до статті 33 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.
Товариство обставин, на які посилається Підприємство в обґрунтування своїх зустрічних позовних вимог не спростувало.
Суми, які підлягають сплаті за витрати, пов’язані з розглядом справи, при відмові в позові покладаються на позивача (частина 5 статті 49 ГПК України).
Виходячи з викладеного та керуючись статтями 28, 32, 33, 43, 44, 49, 80, 82-85 ГПК України, суд
 
ВИРІШИВ:

У первісному позові відмовити.
 
Зустрічний позов задовольнити.
 
Розірвати договору субпідряду від 12.07.2007 укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю «Сучасні технології будівництва»та Дочірнім підприємством з 100% іноземною інвестицією «Сіменс Україна»
Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Сучасні технології будівництва»(02068, м. Київ, вул. Урлівська, 8, офіс 123, ідентифікаційний код 31458110, з будь-якого рахунку, виявленого державним виконавцем під час виконання рішення суду) на користь Дочірнього підприємства з 100% іноземною інвестицією «Сіменс Україна»(03150, м. Київ, вул. Предславинська, 11-13 ідентифікаційний код 24940089) 2 059 833 (два мільйона п’ятдесят дев’ять тисяч вісімсот тридцять три) грн. 60 коп. боргу, а також 20 598 (двадцять тисяч п’ятсот дев’яносто вісім) грн. 33 коп. витрат по сплаті державного мита та 118 (сто вісімнадцять) грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу, 240 000 (двісті сорок тисяч) грн. витрати на оплату послуг адвоката.
Видати наказ.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення 10-денногс строку з дня його прийняття.

Суддя                                                                                                    Сташків Р.Б.