Поиск
Вы верите в эффективность люстрации судебной системы ?
Да, конечно.
Нет, ничего не измениться.
Мне все равно.

 
 
ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД  міста КИЄВА
01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б     тел.230-31-34
 

РІШЕННЯ
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №  35/558 
 
16.01.09
 
 

За позовом   Відкритого акціонерного товариства „Лугинська спеціалізована пересувна механізована колона №8”
до                   Товариства з обмеженою відповідальністю „Сердолік”
про                 припинення договору оренди

                                                                              Суддя  М.Є. Літвінова

Представники:
від позивача:      Матвієнко А.М. –предст. за довір. №б/н від 21.11.2008р.
від відповідача:  Харитончук О.І. –директор

В судовому засіданні 16.01.2009р., на підставі ч. 2 ст. 85 Господарського процесуального кодексу України, за згодою представників сторін, оголошено вступну та резолютивну частини рішення.
Рішення прийняте 16.01.2009р., на підставі статті 77 Господарського процесуального кодексу України,  в зв‘язку з оголошеною в судовому засіданні перервою з 12.01.2009р. по 16.01.2009р.

Обставини справи:
                        
На розгляд Господарського суду міста Києва передані позовні вимоги Відкритого акціонерного товариства „Лугинська спеціалізована пересувна механізована колона №8”  до Товариства з обмеженою відповідальністю „Сердолік” про припинення договору оренди №9 від 10.10.2005р., укладеного між Відкритим акціонерним товариством Лугинська спеціалізована пересувна механізована колона №8” та Товариства з обмеженою відповідальністю „Сердолік” та стягнення судових витрат.
Позовні вимоги мотивовані тим, що відповідача в порушенні умов Договору не вносив орендну плату за користування орендованим приміщенням.

          Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.11.2008р. було порушено провадження у справі № 35/558, розгляд справи призначено на 24.11.2008р.
          У зв’язку з хворобою судді Літвінової М.Є., розгляд справи № 35/558, призначеної до слухання 24.11.2008р., було перенесено на 28.11.2008р.
          До початку судового засідання через Відділ діловодства Господарського суду міста Києва від відповідача надійшов відзив на позов.
          В судовому засіданні представник позивача підтримав позовні вимоги та просив суд задовольнити останні.
          Представник відповідача проти позову заперечував та просив суд відмовити в задоволенні останнього.
Ухвалою господарського суду міста Києва від 28.11.2008р., на підставі ст.. 77 ГПК України, розгляд справи відкладено на 17.12.2008р.
          Представником позивача було подано письмові пояснення у справі та уточнення позовних відповідно до яких останній просив суд  розірвати договір оренди №90 від 10 жовтня 2005 року укладений між позивачем та відповідачем.
          В судовому засіданні представник позивача підтримав позовні вимоги з урахуванням заяви про  уточнення позовних вимог та просив суд задовольнити останні.
          Представник відповідача в судовому засіданні визнав суму заборгованості по орендним платежам та заявив усне клопотання про перенесення розгляду справи для надання можливості надати додаткові докази по справі.
          Судом було задоволено усне клопотання представника відповідача. 
          В судовому засіданні 17.12.2008р., на підставі ст.. 77 ГПК України, оголошувалась перерва до 24.12.2008р.
          В судовому засіданні 24.12.2008р., на підставі ст.. 77 ГПК України, оголошувалась перерва до 09.01.2009р., для дослідження матеріалів справи, прийняття рішення у справі та виготовлення його повного тексту.
У зв’язку з хворобою судді Літвінової М.Є., розгляд справи № 35/558, призначеної до слухання 09.01.2009р., було перенесено на 12.01.2009р.
          В судовому засіданні 12.01.2009р., на підставі ст.. 77 ГПК України, оголошувалась перерва до16.01.2009р., для надання можливості позивачу надати  витребувані судом документи.
          В судовому засіданні 16.01.2009р. представником позивача було надано оригінали документів для огляду суду та копії для залучення до матеріалів справи.          
Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін,  Господарський суд міста Києва, - 

        ВСТАНОВИВ:

10 жовтня 2005 року між Відкритим акціонерним товариством „Лугинська спеціалізована пересувна механізована колона №8” (надалі позивач) та Товариством з обмеженою відповідальністю „Сердолік” (надалі  відповідач) було укладено Договір оренди №90 (надалі Договір).
Цим Договором регулюються правовідносини, пов’язані із переданням орендодавцем орендареві у строкове платне користування з правом викупу будівель, споруд, обладнання, іншого майна, території, які вказані в додатку до договору та акті приймання –передачі, що є невід’ємною частиною договору (п. 1.1. Договору).
Відповідно до п. 4.1. Договору розмір орендної плати за орендне користування об’єктом, що орендується, складає 5% на рік від оціночної вартості об’єкта, що визначається шляхом відповідної експертизи. В період до закінчення вказаної експертизи поточні орендні платежі повинні сплачуватися, виходячи з балансової вартості орендованого об’єкта з наступним їх перерозрахунком. Крім того, орендар повинен сплачувати орендодавцеві компенсацію плати за землю згідно відповідного розрахунку, що є додатком до даного договору.
Орендна плата за поточний місяць сплачується не пізніше 15 числа кожного місяця (п. 4.2. Договору).
Обґрунтовуючи позовні вимоги, позивач посилався на те, що відповідачем не виконуються належним чином взяті за Договором зобов’язання, а саме з листопада місяця 2007 року не вноситься орендна плата та з січня 2008 року компенсаційна плата за землю.
29 травня 2008 року відбулись збори акціонерів підприємства позивача, на яких було прийнято рішення  про продаж майна підприємства з метою погашення заборгованості перед державними цільовими фондами.
Також, враховуючи невиконання зобов’язань за Договором з боку відповідача та враховуючи вимоги ст. 782 Цивільного кодексу України, позивачем було прийнято рішення про припинення Договору оренди №90 від 10.10.2008р.
В зв’язку з наведеним позивачем було направлено відповідачу лист від 10.07.2008р. з проханням мирного врегулювання питання щодо розірвання договору оренди та угоду про розірвання договору.
Проте,  на вказаний лист відповідач не відреагував.
11.08.2008р. позивач потворно направив лист про розірвання договору оренди та угоду про розірвання договору.
Проте,  на вказаний лист відповідач не відреагував.
В ході розгляду справи позивачем було подано заяву про уточнення позовних вимог, відповідно до якої останній просив суд розірвати Договір оренди №90 від 10.10.2005р.
Відповідач проти позову заперечував, у відзиві на позов посилався на наступне.
Протягом двох років відповідач орендував вказане в Договорі майно, вчасно сплачував орендну плату.
Відповідач звернуся до податкової інспекції з заявою про бажання викупити частину будівель майнового комплексу та отримав згоду.
Господарським судом Житомирської області Ухвалою від 25.06.07р. у справі №7/76-Б порушено справу про банкрутство ВАТ Луганська «СПМК-8».
Відповідачем було отримано лист від арбітражного керуючого Повідайка Тараса Петровича від 21.08.07р., в якому повідомлялось про порушення справи про банкрутство ВАТ Луганська «СПМК-8», а також з проханням тимчасово до розблокування основного розрахункового рахунку СПМК -8 припинити платежі за оренду майна цієї організації на розподільчий рахунок казначейства та акумулювати вказані кошти у себе на розрахунковому рахунку для подальшого перерахування на розрахунковий рахунок СПМК -8.
На виконання прохання арбітражного керуючого, відповідачем було припинено платежі за оренду майна.
Оцінюючи подані сторонами докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об’єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, суд вважає, що вимоги позивача не підлягають задоволенню з наступних підстав.
Згідно ч. 1 ст. 32 Господарського процесуального кодексу України доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.
Відповідно до ст. 626 Цивільного кодексу України договір є підставою виникнення цивільних прав та обов’язків.
За договором найму (оренди) наймодавець передає або зобов’язується передати наймачеві майно у користування за плату на певний строк (ч.1 ст. 759 Цивільного кодексу України).
Договір оренди є одним з видів зобов’язального майнового найму, правовідносини за яким регламентуються загальними нормами зобов’язального права та майнового найму. 
Відповідно до ст. 610 Цивільного кодексу України порушення зобов’язання є його невиконання або виконання з порушенням умов,  визначених змістом зобов’язання (неналежне виконання).
Згідно зі ст. 782 Цивільного кодексу України наймодавець має право відмовитися від договору найму і вимагати повернення речі, якщо наймач не вносить плату за користування річчю протягом трьох місяців підряд.
Статтею 611 Цивільного кодексу України розірвання договору віднесено до одної з форм відповідальності за порушення зобов’язання.
Відповідно до ст. 614 цивільного кодексу України, особа, яка порушила зобов’язання, несе відповідальність за наявності її вини (умислу або необережності), якщо інше не встановлено договором або законом.
Особа є невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання зобов’язання.
Відсутність своєї вини доводить особа, яка порушила зобов’язання.
Як свідчать матеріали справи в провадженні Господарського суду Житомирської області знаходиться справа №7/76-Б про визнання банкрутом Відкритого акціонерного товариства „Лугинська спеціалізована пересувна механізована колона №8”.
В рамках вказаної справи арбітражним керуючим Повідайко Т.П. було направлено відповідачеві лист від 21.08.2007р. з повідомленням про порушення справи про банкрутство позивача та призначенням першого арбітражним керуючим.
Крім того, у вказаному листі арбітражний керуючий просив відповідача тимчасово до розблокування основного розрахункового рахунку СПМК-8 припинити платежі за оренду майна цієї організації на розподільчий рахунок казначейства та акумулювати вказані кошти у себе на розрахунковому рахунку  для подальшого перерахування на розрахунковий рахунок СПМК –8, з відповідним повідомленням відповідача про нові платіжні реквізити СПМК -8.
Таким чином, з наведеного вбачається, що причиною несплати з боку відповідача передбачених Договором оренди платежів слугувала порушена Господарським судом Житомирської області справа про банкрутство позивача та вищевказаний лист арбітражного керуючого, на виконання якого діяв відповідач.
Також, слід відмітити, що в ході розгляду справи №7/76-Б про банкрутство позивача було призначено нового арбітражного керуючого Мамедова Андрія Вагіфовича, проте, ані вказаний арбітражний керуючий, ані позивач не повідомили відповідача належним чином, про розблокування основного розрахункового рахунку СПМК-8 та не надали відповідну інформацію про нові платіжні реквізити СПМК -8.
Як вбачається з матеріалів справи, відповідач листом №102 від 22.08.2008р. повідомляв позивача про причини припинення внесення орендних платежів, з наданням копії листа арбітражного керуючого.
Також відповідач в даному листі посилався на те, що  не отримував будь –яких офіційних вказівок щодо порядку сплати орендних платежів.
Проте, позивач не відреагував на лист відповідача.
Отже, з огляду на викладене суд дійшов висновку, що відповідач вживав необхідні заходи, щодо належного виконання зобов’язань за Договором оренди в частині сплати орендних платежів.
Відповідно до ст. 33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.
Позивачем не були надані суду докази на підтвердження викладеного в позові.
Враховуючи викладене, вимоги позивача про розірвання Договору оренди №90 від 10.10.2005р. укладеного між позивачем та відповідачем, є не обґрунтованими, документально не підтвердженими та такими, що не підлягають задоволенню.
Витрати по оплаті державного мита, інформаційно-технічного забезпечення судового процесу згідно ст. 49 ГПК України  покладаються  на   позивача
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 610, 611, 614, 626, 759, 782, Цивільного кодексу України, ст. ст. 32, 33, 43, 49, 75, 77, 82-85 Господарського процесуального кодексу України,  Господарський суд міста Києва, -

В И Р І Ш И В:

1. В позові відмовити повністю.
2. Рішення набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня підписання рішення, оформленого відповідно до ст. 84 ГПК України.                         

     Суддя                                                                                           М.Є. Літвінова