Поиск
Вы верите в эффективность люстрации судебной системы ?
Да, конечно.
Нет, ничего не измениться.
Мне все равно.

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
 
  24  червня 2009 року                                                                          м. Київ
 
Колегія суддів Вищого адміністративного суду України у складі:
 
головуючого                                                      Співака В.І.
          
 суддів                                             
        Білуги С.В.
        Гаманка О.І.,                                                                              
        Загороднього А.Ф.
        Заїки М.М.   
           
при секретарі                                        Шевченко Ю.В.,    
 
            за участю представників відповідача -    Жменяка Ю.Ю., Кирилюка Р.І.,
            позивача - ОСОБА_1 та його  представника  -   ОСОБА_2,      
  
розглянувши у судовому засіданні  касаційну скаргу представника Президента України - Жменяка Ю.Ю. на постанову  Києво - Святошинського районного суду Київської області  від   15.10.2007 та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 22.12.2008 у справі  за позовом ОСОБА_1 до  Президента України Ющенка Віктора Андрійовича про визнання протиправними та скасування пункту 2 Указу Президента «Про звільнення з посади голови Київської обласної державної адміністрації» від 26.04.2007  та внесення змін до пункту 1 цього Указу -
 
встановила:
 
У травні 2007 року ОСОБА_1 звернувся до суду з позовом до Президента України Ющенка Віктора Андрійовича про визнання протиправними та скасування пункту 2 Указу Президента України «Про звільнення з посади голови Київської обласної державної адміністрації» від 26.04.2007  та внесення змін до пункту 1 цього Указу.  
Постановою  Києво - Святошинського районного суду Київської області  від   15.10.2007, залишеною без змін ухвалою апеляційного суду м. Києва від 22.12.2008, позов ОСОБА_1 було задоволено частково. Визнано протиправним та скасовано пункт 2 Указу Президента України «Про звільнення з посади голови Київської обласної державної адміністрації ОСОБА_1» від 26.04.2007.  В задоволенні  решти позовних вимог відмовлено. 
На зазначені судові рішення надійшла касаційна скарга представника Президента України, в якій ставиться питання про їх скасування та ухвалення нового рішення про відмову у задоволенні позову, посилаючись на неправильне застосування судами норм матеріального та процесуального права.
Колегія суддів, перевіривши доводи касаційної скарги та заперечення на неї, рішення судів щодо правильності застосування судами першої та апеляційної інстанції норм матеріального та процесуального права, правової оцінки обставин у справі,  вбачає порушення судами норм матеріального та процесуального права при прийнятті рішень, а тому  касаційна скарга підлягає задоволенню. Судові рішення необхідно скасувати та прийняти нове рішення про відмову у задоволенні позовних вимог.
Судами встановлено, що Указом Президента України від 04.02.2005 ОСОБА_1 був призначений на посаду голови Київської обласної державної адміністрації. Указом Президента України від 24.05.2006 року його було звільнено із займаної посади без зазначення будь-яких підстав.
Постановою Києво-Святошинського районного суду Київської області від 16.06.2006, залишеною без змін ухвалою апеляційного суду Київської області від 15.09.2006, було скасовано  Указ Президента України від 24.06.2006 про звільнення з посади голови Київської обласної державної адміністрації ОСОБА_1 та поновлено його на займаній посаді.
Ухвалою Вищого адміністративного суду України від 28.11.2006 року вищезазначені рішення судів першої та апеляційної інстанцій були скасовані з направленням справи на новий розгляд.
Постановою Верховного Суду України від 13.03.2007 року ухвалу Вищого адміністративного суду України було скасовано,  а постанову Києво-Святошинського районного суду Київської області від 16.06.2006 року та ухвалу апеляційного суду Київської області від 15.09.2006 року, якими ОСОБА_1 було поновлено на роботі, залишено в силі. 
На виконання рішення суду відповідно до пункту першого Указу  Президента України від 26.04.2007 ОСОБА_1 поновлено на посаді. Відповідно до  пункту другого  цього Указу ОСОБА_1  було звільнено з посади голови Київської обласної державної адміністрації за порушення законів України.  
          При вирішенні спору судами першої та апеляційної інстанцій Указ Президента України про звільнення ОСОБА_1 перевірявся на відповідність вимогам частини 3 статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України.
           Згідно з вимогами частини 3 статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; обґрунтовано, тобто з урахуванням всіх обставин, що мають значення для прийняття рішення; безсторонньо, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення; безсторонньо (неупереджено); добросовісно; розсудливо; з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи несправедливій дискримінації; пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілям, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; своєчасно, тобто протягом розумного строку.
Питання призначення на посади голів місцевих державних адміністрацій та припинення їх повноважень урегульовані статтею 118 Конституції України та статтями 8, 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» і відносяться до конституційних повноважень Президента України.           
            Заперечуючи проти позову, представник Президента України, посилаючись  на підстави припинення публічної служби - порушення   позивачем  законів України, надав низку рішень судів про скасування  його розпоряджень,  якими в порушення чинного законодавства, надавалися  та вилучалися земельні ділянки в Київській області.
            Відповідно до статті 72 Кодексу адміністративного судочинства України обставини  встановлені судовими рішеннями, що набрали законної сили, не доказуються при розгляді інших справ, а тому суди дослідивши ці рішення, як докази, неправильно зробили  висновок про те, що вказані рішення про порушення земельного законодавства не можуть бути прийняті до уваги.          
  Відповідно до частини 1 пункту 1 статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» повноваження голів місцевих адміністрацій припиняються Президентом України у разі: порушення ними Конституції України і законів України.
  Вимоги щодо внесення подання Кабінету Міністрів України,  викладені в пункті 2 частини 2 статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», не стосуються  підстав звільнення  за пунктом 1 частини 1 статті 9 цього Закону, а тому суди першої та апеляційної інстанції зробили помилковий висновок  про необхідність внесення повторного подання  Кабінетом Міністрів України  на звільнення позивача із займаної  посади.
  Відповідно до вимог Конституції України, Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про державну службу» Президент України, видаючи Указ про звільнення ОСОБА_1, сам визначає правові підстави звільнення.
             Крім того, судами зроблено помилковий висновок про обов'язковість службового розслідування при звільненні позивача відповідно до Закону України «Про державну службу», так як вказаний Закон містить обов'язковість службового розслідування  лише при відстороненні державного службовця від займаної посади та на вимогу самого службовця з метою зняття безпідставних, на думку державного службовця, звинувачень або підозри. В Законі України «Про місцеві державні адміністрації» такі вимоги також відсутні.         
             Відповідно до статті 8 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» голови місцевих державних адміністрацій набувають повноважень з моменту призначення, а тому після видання Указу Президентом України про поновлення його на посаді,  ОСОБА_1 фактично набув повноважень голови обласної державної адміністрації. До такого висновку дійшов і Пленум  Верховного Суду України у своїй Постанові «Про практику  розгляду судами трудових спорів» від 06.11.1992 №9, зазначивши, що рішення про поновлення на роботі вважається виконаним з дня видання власником або уповноваженим  ним органом  наказу про це.       
             Чинне законодавство вимагає від адміністрації поновлення  працівника на роботі за рішенням суду, але жоден законодавчий акт не вимагає, щоб   в наказі, розпорядженні про поновленні на роботі було вказано, згідно якого рішення суду працівник поновлений на роботі. Рішення суду є лише підставою для прийняття рішення про поновлення на роботі, а тому вимоги щодо внесення змін до пункту 1 Указу Президента України є необґрунтованими.        
              Колегія суддів  вважає, що суди першої та апеляційної інстанції  не правильно застосували норми матеріального та процесуального права та дійшли до неправильного висновку, поновивши позивача на займаній посаді голови Київської обласної державної адміністрації.  Правові підстави для звільнення  позивача з посади  вказані  в Указі Президента України «Про звільнення з посади голови Київської обласної державної адміністрації» від 26.04.2007 і не суперечать статті 118 Конституції України, Законам України «Про державну службу»,  «Про місцеві державні адміністрації».       
              На підставі викладеного, колегія суддів вважає, що згідно вимог статті 229 Кодексу адміністративного судочинства України порушення судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального та процесуального права, при вирішенні   цієї
 
справи, дають підстави для скасування  прийнятих судових рішень, а оскільки суди повно і правильно встановили всі обставини по справі, але  правову оцінку дали не вірно, необхідності досліджувати нові докази немає, тому, задовольняючи касаційну скаргу та скасовуючи  судові рішення, колегія суддів вважає за необхідне  прийняти  нове рішення про відмову у задоволенні позову.
Керуючись ст.ст. 220, 221, 223, 229, 230, 232 Кодексу адміністративного судочинства України, колегія суддів -
 
постановила:
 
Касаційну  скаргу представника Президента України - Жменяка Ю.Ю задовольнити.
Постанову  Києво - Святошинського районного суду Київської області  від   15.10.2007 та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 22.12.2008  - скасувати.
Постановити нове рішення.
У задоволенні позову ОСОБА_1 до  Президента України Ющенка Віктора Андрійовича про визнання протиправними та скасування пункту 2 Указу Президента «Про звільнення з посади голови Київської обласної державної адміністрації» від 26.04.2007  та внесення змін до пункту 1 цього Указу-відмовити.    
 
Постанова остаточна і оскарженню не підлягає
 
 
Головуючий                                                                            В.І.Співак
 
Судді                                                                                            С.В. Білуга
   
                                                                                                     О.І. Гаманко
 
             А.Ф. Загородній
 
              М.М. Заїка