Поиск
Вы верите в эффективность люстрации судебной системы ?
Да, конечно.
Нет, ничего не измениться.
Мне все равно.

Р І Ш Е Н Н Я
 
І  М Е Н Е М    У К Р А Ї Н И
 
(   заочне рішення , вступна та резолютивна частина )
 
 
14 травня 2009 року Дніпровський районний суд м. Києва
в складі:  головуючого - судді                       Стрижеус А.М.
при секретарі:                       Данилко Л. М.
 
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в  м. Києві цивільну справу за позовною заявою:
Заступника прокурора Дніпровського району м. Києва в інтересах ОСОБА_1  
до ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4  
треті особи: Відділ у справах громадянства, міграції та реєстрації фізичних осіб Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві.
про усунення перешкод у здійсненні права власності, -
 
 
В С Т А Н О В И В :
 
Заступник прокурора Дніпровського району м. Києва, який виступає в інтересах ОСОБА_1  звернувся до суду з позовною заявою, в якій просять зобов’язати ОСОБА_2   ІНФОРМАЦІЯ_1  року народження, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2  року народження, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3  року народження, не перешкоджати ОСОБА_1  у здійсненні права власності на квартиру АДРЕСА_1 , зобов’язати відділ у справах громадянства, міграції та реєстрації фізичних осіб Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві зняти з реєстрації відповідачів з квартири АДРЕСА_1 .
Свої позовні вимоги представник позивача мотивують тим, що Ухвалою Дніпровського районного суду м. Києва від 12 квітня 2007 року по цивільній справі за позовом ОСОБА_1  до ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , треті особи: приватні нотаріуси ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , акціонерний поштово – пенсійний банк «Аваль», орган опіки та піклування Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації про визнання недійсним довіреності, договору купівлі – продажу та вселення за заявою заступника прокурора Дніпровського району м. Києва про забезпечення позову накладено арешт на квартиру АДРЕСА_1 . Рішенням Дніпровського районного суду м. Києва від 20 квітня 2007 року вищевказаний позов було задоволено, прийнято рішення про визнання довіреності серії ВАМ № НОМЕР_1  видану 29 липня 2003 року від імені ОСОБА_1  на ім’я ОСОБА_5 , зареєстровану в реєстрі за номером НОМЕР_2 , недійсною; визнання договору купівлі – продажу АДРЕСА_1  від 01 серпня 2003 року укладеного між ОСОБА_5 , діючим від імені ОСОБА_1  на підставі доручення від 29 липня 2003 року та ОСОБА_2 , зареєстрованого в реєстрі за номером НОМЕР_3 , недійсним; стягнення з ОСОБА_5  на користь ОСОБА_2 .63600 грн., виселення ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4  з квартири АДРЕСА_1 ; вселення ОСОБА_1  в квартиру АДРЕСА_1 . Ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 18 жовтня 2007 року апеляційна скарга ОСОБА_2  відхилена, рішення Дніпровського районного суду м. Києва від 20 квітня 2007 року залишено без змін. Ухвалою Верховного Суду України від 22 травня 2008 року касаційну скаргу ОСОБА_2  відхилено, рішення Дніпровського районного суду м. Києва від 20 квітня 2007 року залишено без змін
В судовому засіданні прокурор, який діє в інтересах ОСОБА_1  та його представник ОСОБА_8  позивача підтримали позовні вимоги і просили суд зобов’язати ОСОБА_2   ІНФОРМАЦІЯ_1  року народження, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2  року народження, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3  року народження, не перешкоджати ОСОБА_1  у здійсненні права власності на квартиру АДРЕСА_1 , зобов’язати відділ у справах громадянства, міграції та реєстрації фізичних осіб Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві зняти з реєстрації відповідачів з квартири АДРЕСА_1 .
Відповідачі ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4  в судове засідання не з’явились, про день та час розгляду справи повідомлялись належним чином через засоби масової інформації відповідно до вимог ст. ст. 74, 75 ЦПК України.
Треті особи в судове засідання не з’явились, суду надали заяву в якій просили розглянути справу за їх відсутність. За таких обстави суд вважає за можливе розглянути справу у відсутність третіх осіб та постановити по справі заочне рішення, у звязку з неявкою до суду відповідача, повідомленого про день та час розгляду справи належним чином через засоби масової інформації відповідно до вимог ст. ст. 74, 75 ЦПК України.
    Відповідно до ст. 224 ЦПК України, у разі неявки в судове засідання відповідача, який належним чином повідомлений і від якого не надійшло повідомлення про причини неявки, суд може ухвалити заочне рішення на підставі наявних у справі доказів, якщо позивач не заперечує проти такого вирішення справи.
    Треті особи Відділ у справах громадянства, міграції та реєстрації фізичних осіб Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві в судове засідання не з’явились , суду надали заяву, в якій просили справу розглянути за їх відсутність.
Відповідно до ст. 224 ЦПК України, у разі неявки в судове засідання відповідача, який належним чином повідомлений і від якого не надійшло повідомлення про причини неявки, суд може ухвалити заочне рішення на підставі наявних у справі доказів, якщо позивач не заперечує проти вирішення справи.
    Вислухавши пояснення представників позивача, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що позов підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
 
    Судом встановлено, що 12 квітня 2007 року Ухвалою Дніпровського районного суду м. Києва по цивільній справі за позовом ОСОБА_1  до ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , треті особи: приватні нотаріуси ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , акціонерний поштово – пенсійний банк «Аваль», орган опіки та піклування Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації про визнання недійсним довіреності, договору купівлі – продажу та вселення за заявою заступника прокурора Дніпровського району м. Києва про забезпечення позову було накладено арешт на квартиру АДРЕСА_1 . /а.с.7/.
    20 квітня 2007 року Рішенням Дніпровського районного суду м. Києва вищевказаний позов було задоволено. Прийнято рішення про визнання довіреності серії ВАМ № НОМЕР_1  видану 29 липня 2003 року від імені ОСОБА_1  на ім’я ОСОБА_5 , зареєстровану в реєстрі за номером НОМЕР_2 , недійсною; визнання договору купівлі – продажу АДРЕСА_1  від 01 серпня 2003 року укладеного між ОСОБА_5 , діючим від імені ОСОБА_1  на підставі доручення від 29 липня 2003 року та ОСОБА_2 , зареєстрованого в реєстрі за номером НОМЕР_3 , недійсним; стягнення з ОСОБА_5  на користь ОСОБА_2  63600 грн., виселення ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4  з квартири АДРЕСА_1 ; вселення ОСОБА_1  в квартиру АДРЕСА_1 . /а.с.8-10/.
    18 жовтня 2007 року, Апеляційним судом м. Києва, апеляційна скарга ОСОБА_2  відхилена, рішення Дніпровського районного суду м. Києва від 20 квітня 2007 року залишено без змін. /а. с. 11/
22 травня 2008 року Ухвалою Верховного Суду України касаційну скаргу ОСОБА_2  відхилено, рішення Дніпровського районного суду м. Києва від 20 квітня 2007 року залишено без змін /а. с. 12/.
Відповідно до п. 2 ст. 48 Закону України «Про власність», власник може вимагати усунення будь – яких порушень його прав, хоч би ці порушення й не були поєднанні з позбавленням права володіння і відшкодування завданих цим збитків.
    Відповідно до ст. 150 ЖК України, громадяни, які мають у приватній власності  квартиру,  користуються  нею   для   особистого проживання  і  проживання  членів   їх   сімей   і   мають   право розпоряджатися  цією  власністю   на   свій   розсуд.
Аналізуючи наведене, суд приходить до висновку, що позовні вимоги є обґрунтованими та підлягає задоволенню, оскільки ОСОБА_1  має право вимагати усунення будь – яких перешкод у здійсненні володіння та розпоряджання своєю власністю.
    Керуючись ст. ст. 41, 124 Конституції України, ст. 150 ЖК України, ст. 391 ЦК України, ст. 48 Закону України «Про власність», ст. ст. 10, 209, 212, 213, 214, 215, 224-228 ЦПК України, суд, -
 
В И Р І Ш И В:
 
    Позов Заступника прокурора Дніпровського району м. Києва в інтересах ОСОБА_1   до ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , треті особи: відділ у справах громадянства, міграції та реєстрації фізичних осіб Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві про усунення перешкод у здійсненні права власності – задовольнити.
    Зобов’язати відповідачів, ОСОБА_2   ІНФОРМАЦІЯ_1  року народження, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2  року народження,   ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3  року народження, не перешкоджати ОСОБА_1  у здійсненні права власності на квартиру   АДРЕСА_1 .
    Зобов’язати відділ у справах громадянства, міграції та реєстрації фізичних осіб Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві зняти з реєстрації ОСОБА_2   ІНФОРМАЦІЯ_1  року народження, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2  року народження,   ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3  року народження з квартири АДРЕСА_1 .
 
Рішення суду може бути оскаржено до Апеляційного суду м. Києва шляхом подання заяви про апеляційне оскарження рішення суду та апеляційної скарги. Заяву про апеляційне оскарження рішення суду може бути подано протягом десяти днів з дня проголошення рішення. Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів після подання заяви про апеляційне оскарження рішення. Заява про апеляційне  оскарження  та апеляційна скарга подаються Апеляційному суду м. Києва через Дніпровський районний суд м. Києва.
    Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання заяви про апеляційне оскарження, якщо заяву про апеляційне оскарження не було подано. Якщо було подано заяву про апеляційне оскарження, але апеляційна скарга не була подана в строк встановлений законодавством України, рішення набирає законної сили після закінчення цього строку. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо воно не скасовано, набирає  законної сили після розгляду справи Апеляційним судом м.Києва.
    Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача. Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом десяти днів з дня отримання його копії.
 
Суддя:    ---