Поиск
Вы верите в эффективность люстрации судебной системы ?
Да, конечно.
Нет, ничего не измениться.
Мне все равно.

Адвокатура в Україні є добровільним професійним громадським об’єднанням, покликаним згідно з Конституцією України сприяти захисту прав, свобод та представляти законні інтереси громадян України, іноземних громадян, осіб без громадянства, юридичних осіб, надавати їм іншу юридичну допомогу.
 
    Адвокати мають право займатись адвокатською діяльністю індивідуально або об’єднатись з іншими адвокатами в колегії, фірми, контори та інші адвокатські об’єднання, які діють відповідно до Закону України «Про адвокатуру» та своїх статутів.
    Діяльність адвокатських об’єднань ґрунтується на засадах добровільності, самоврядування, колегіальності та гласності.
    Особливістю адвокатських об’єднань є те, що вони створюються адвокатами не з метою реалізації власних прав, свобод та інтересів чи одержання прибутку, а для виконання обов’язків, покладених на них державою.
   
    Статтею 4 Закону України "Про адвокатуру" передбачено, що реєстрація адвокатських об’єднань провадиться у Міністерстві юстиції України.
 
    Реєстрація адвокатських об’єднань здійснюється відповідно до Положення про порядок реєстрації адвокатських об’єднань, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1993 року № 302, та Правил підготовки та оформлення рішень щодо реєстрації адвокатських об’єднань, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 27.08.2007 № 693/5.
Згаданими Правилами визначено процедуру розгляду підготовки та оформлення рішень щодо документів, що подаються до Міністерства юстиції для реєстрації адвокатських об’єднань або внесення змін до статутних документів.
 
Для реєстрації адвокатського об’єднання до Мін’юсту подаються наступні документи:
 
а) заява, підписана засновниками, підписи яких повинні бути нотаріально засвідчені;
б) статут у двох примірниках, підписаний засновниками адвокатського об’єднання, який повинен містити відомості, передбачені законодавством;
в) установчий договір чи протокол загальних зборів адвокатів про створення адвокатського об’єднання;
г) відомості про кількісний склад адвокатського об’єднання (із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, місця постійного проживання);
ґ) нотаріально засвідчені копії свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю;
д) документ про внесення плати за реєстрацію;
е) нотаріально засвідчена копія документа, що підтверджує місцезнаходження адвокатського об’єднання.
 
    Заява про реєстрацію адвокатського об’єднання розглядається у місячний термін від дня надходження всіх необхідних документів.
    За результатами розгляду заяви можуть бути прийняті такі рішення про: реєстрацію адвокатського об’єднання; реєстрацію змін до статутних документів адвокатського об’єднання; відмову в реєстрації адвокатського об’єднання або змін до статутних документів адвокатського об’єднання; залишення заяви без розгляду.
    Зазначені рішення оформляються наказами Міністерства юстиції України. Наказ готується на підставі правового висновку і підписується Міністром юстиції.
    У разі реєстрації адвокатського об’єднання йому видається свідоцтво про реєстрацію. Зареєстрованому адвокатському об’єднанню присвоюється відповідний номер, що вноситься до Реєстру адвокатських об’єднань (далі – Реєстр).
    Якщо статутні або інші документи, подані до реєстрації адвокатського об’єднання, суперечать законодавству України, приймається рішення про відмову в реєстрації, яке в 10-денний термін надсилається на адресу одного із засновників або за місцезнаходженням адвокатського об’єднання. Рішення про відмову в реєстрації адвокатського об’єднання може бути оскаржене в порядку, передбаченому законодавством.
    Заява про реєстрацію адвокатського об’єднання залишається без розгляду, якщо вона подана без зазначених документів, про що Мін’юст повідомляє заявника протягом часу, встановленого для розгляду заяв. У разі усунення причин, на підставі яких було внесено рішення про залишення заяви без розгляду, заява розглядається в порядку і термін, встановленому чинним законодавством.
    Відповідно до пункту 2 вказаної постанови Кабінету Міністрів України за реєстрацію адвокатських об’єднань справляється плата в розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. За видачу адвокатському об’єднанню дубліката свідоцтва про реєстрацію справляється плата в розмірі 50 відсотків цієї суми. Вся сума плати зараховується до державного бюджету України.
    Для реєстрації змін та доповнень до статутів адвокатських об’єднань до Мін’юсту подається відповідна заява, до якої додаються оригінали свідоцтва про реєстрацію адвокатського об’єднання та Статуту, зміни та доповнення у двох примірниках, протокол загальних зборів засновників щодо прийняття рішення про внесення змін. У разі зміни юридичної адреси, додатково подається нотаріально засвідчена копія документа, що підтверджує місцезнаходження адвокатського об’єднання.
    При прийнятті рішення про реєстрацію змін до статутних документів адвокатського об’єднання у зв’язку із зміною назви та/або місцезнаходження свідоцтво про реєстрацію повертається до Мін’юсту та видається нове свідоцтво.
    Відомості про зареєстровані адвокатські об’єднання, зміни до статутних документів адвокатських об’єднань уносяться до Реєстру.
   
    У разі втрати або пошкодження свідоцтва про реєстрацію адвокатського об’єднання видається його дублікат. Для одержання дубліката свідоцтва до Міністерства юстиції України подаються такі документи:
 
- заява про видачу дубліката свідоцтва, підписана керівником адвокатського об’єднання (головою зборів), підпис якого повинен бути нотаріально засвідчений;
- документ про внесення плати за видачу дубліката свідоцтва про реєстрацію адвокатського об’єднання (копія квитанції, виданої банком, або копія платіжного доручення з відміткою банку);
- повідомлення про втрату свідоцтва про реєстрацію адвокатського об’єднання у засобах масової інформації, довідка органів внутрішніх справ тощо або оригінал свідоцтва, яке пошкоджено.
 
    У разі відповідності поданих документів чинному законодавству, приймається рішення про видачу дубліката свідоцтва. Якщо зазначені документи подані не в повному обсязі або оформлені неналежним чином документи підлягають поверненню.
    Порядок утворення, діяльності, реорганізації та ліквідації адвокатських об’єднань, структура, штати, функції, порядок витрачання коштів, права та обов’язки керівних органів, порядок їх обрання та інші питання, що належать до їхньої діяльності, регулюються статутом відповідного об’єднання.
    Закон визначає відносини адвокатури з державними структурами, гарантуючи при цьому її самостійність та незалежність. Зокрема, Міністерство юстиції забезпечує необхідне фінансування оплати праці адвокатів за рахунок держави у разі участі адвоката у кримінальній справі за призначенням та при звільненні громадянина від оплати юридичної допомоги, узагальнює статистичну звітність адвокатських об’єднань, сприяє проведенню заходів щодо підвищення професійного рівня адвокатів.
    Статутами адвокатських об’єднань передбачається подання Мін’юсту щорічної статистичної звітності про роботу об’єднання. Нажаль, значна кількість адвокатських об’єднання не подають вказану звітність або порушують строки її надання, тим самим порушують вимоги статуту та чинного законодавства.
Крім того, відповідно до статті 3 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців", який регулює відносини, які виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб, а також фізичних осіб – підприємців Міністерство юстиції України здійснює видачу свідоцтв про державну реєстрацію, оформлене державним реєстратором у відповідному виконавчому комітеті міської ради міста обласного значення або у районній, районній у містах Києві та Севастополі державній адміністрації за місцезнаходженням юридичної особи.
    Передача Міністерством юстиції державним реєстраторам даних про юридичних осіб здійснюється відповідно до вимог Регламенту, затвердженого спільним наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства юстиції України від 27.02.2007 № 184/13451.
    Дані подаються у формі реєстраційних карток, затверджених наказом Держпідприємництва України від 20.04.2007 № 54 «Про затвердження форм реєстраційних карток».
    Реєстраційна картка та супровідний лист Мін’юсту надсилаються державному реєстратору поштою. Регламентом визначено, що відповідальним за достовірність даних є засновник чи керівник адвокатського об’єднання.
    Після проведення державним реєстратором відповідної реєстраційної дії щодо адвокатського об’єднання, Міністерством юстиції видається адвокатському об’єднання свідоцтво про реєстрацію юридичної особи.
    У разі припинення діяльності адвокатського об’єднання на підставі рішення вищого органу управління про саморозпуск адвокатського об’єднання або на підставі судового рішення Міністерством юстиції готується правовий висновок та наказ про виключення адвокатського об’єднання з Реєстру.
Міністерство юстиції України протягом наступного робочого дня з дня прийняття рішення про скасування запису у Реєстрі передає реєстраційну картку , а також копію свого рішення про скасування запису у Реєстрі.
 
Начальник відділу реєстрації адвокатських
об’єднань та видачі свідоцтв про право на
заняття нотаріальною діяльністю
Департаменту нотаріату та реєстрації
адвокатських об’єднань
О.М.Захандревич