Поиск
Вы верите в эффективность люстрации судебной системы ?
Да, конечно.
Нет, ничего не измениться.
Мне все равно.

 
 
Договір дарування художньої літератури / Договор дарения художественной литературы

 
 
 
Договір дарування художньої літератури

Місто Луцьк, п'ятого січня тисяча дев'ятсот дев'яносто дев'ятого року.

Ми, що нижче підписалися, Петрів Іван Іванович, який мешкає в
м. Луцьку, по вул. Ковельській, 45, кв. 6 (далі - Даруватель та
Бутко Віктор Петрович, який мешкає у м. Луцьку по вул. Стефаника,
17, кв. 2 (далі - Обдарований),
уклали цей договір про нижчевикладене:

1. Даруватель подарував належне йому зібрання творів Вальтера
Скотта у 8 (восьми) томах російською мовою, видавництво: "Художня
література", 1990 рік видання, а Обдарований прийняв зазначену
вище літературу.
2. Цей дар сторони оцінюють в сумі 100 (сто) грн.
3. Даруватель свідчить, що вказані твори літератури до цього
часу нікому іншому не продані, не заставлені, у спорі та під
арештом не перебувають.
4. Усі витрати, пов'язані з посвідченням договору, сплачує
Обдарований.
5. Цей договір складено у трьох примірниках, що мають
однакову юридичну силу, один з яких залишається у справах
нотаріуса (назва органу нотаріату), а інші видаються сторонам.

Підписи сторін:
Посвідчувальний напис

______________
Примітка. При відчуженні літературних чи інших творів, не
оформлених окремим зібранням, у тексті договору зазначаються всі
необхідні відомості, які ідентифікують книгу (назва, автор,
видавництво, рік видання), а також її номінальна вартість. Перелік
та характеристика відчужуваних книг (брошур, журналів тощо) можуть
бути викладені в окремому списку, який додається до тексту
договору.