Поиск
Вы верите в эффективность люстрации судебной системы ?
Да, конечно.
Нет, ничего не измениться.
Мне все равно.

Договір про порядок користування житловим будинком / Договор про пользование жилым домом 
 

Д О Г О В І Р
про порядок користування жилим будинком між
учасниками сумісної часткової власності
 
Місто Київ,                                 двадцять дев`ятого січня тисяча дев`ятсот дев`яностодев`ятого року
 
Ми, що нижче підписалися, Мішин Григорій Прокопович, який мешкає в м. Києві по вул. Волинській, 89, кв. 1, та Петренко Тарас Якович, який мешкає в м. Києві по вул. Волинській, 89, кв. 2, володіючи в рівних частинах жилим будинком, розташованим у м.Києві по вул. Волинській, 89, належним нам на праві приватної власності на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого Дев`ятою київською державною нотаріальною конторою 19 серпня 1997 р. за реєстром N 405 та зареєстрованого у Київському міському бюро технічної інвентаризації 25 серпня 1997 р. під N 402,
встановлюємо наступний порядок користування зазначеним жилим будинком:

1. У користування Мішина Г.П. переходить частина будинку з
західної сторони, що складається з двох жилих кімнат, позначених
на плані цифрами 1-1, 1-2, та кухні 1-3, що знаходяться праворуч
від входу в будинок, а у користування Петренка Т.Я. переходить
частина будинку з південної сторони, що складається з двох кімнат,
позначених на плані цифрами 2-1, 2-2 та кухні 2-3, що знаходяться
ліворуч від входу в будинок. Коридором, позначеним на плані
цифрами 3-1, власники користуються спільно.

2. Кожний власник користується насадженнями, що примикають до
тієї частини будинку, яка перебуває в його користуванні.

3. Прибирання двору і тротуару, очистку дворової вбиральні зі
смітником власники роблять спільно.

4. Податки, страхові внески та інші платежі власники
сплачують порівну.

5. Цей договір складено в трьох примірниках, що мають
однакову юридичну силу, один з яких зберігається у справах Першої
київської державної нотаріальної контори, а інші видаються
сторонам.
 
Підписи сторін: